På Vårdförbundets avdelning i Jönköping nåddes man 2015 av rapporter om att flera sjuksköterskor valde att sluta sina anställningar på Höglanssjukhuset i Eksjö.

För att skapa bättre förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor i Region Jönköping att få en bra start på sin anställning, startade man en regionövergripande och strukturerad yrkesintroduktion för sjuksköterskor.

– Vi började hösten 2016 och intresset är väldigt stort att gå utbildningen. Hittills har 230 sjuksköterskor gått introduktionen, säger Fatmir Zogaj som är styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Jönköping.

På Vårdförbundet har man arbetat hårt för att sjösätta den strukturerade yrkesin-troduktionen. Introduktionens huvudsyfte är att möjliggöra en framgångsrik rekrytering, men även behålla de sjuksköterskor som finns inom vården.

Introduktionen startar i februari och september och då fördelas 20 dagar under åtta månader. Vårdförbundet deltar aktivt under vissa av dagarna för berätta om bland annat förbundet, politiken, kollektivavtal, löner, arbetsmiljö och vilken roll Vårdförbundet har.

– Det är en välbehövlig introduktion, konstaterar Fatmir Zogaj. Vi är väldigt glada och nöjda med att den införts i vår region och att den dessutom är så uppskattad bland blivande sjuksköterskor.

När du är ny på jobbet

När du är ny på jobbet måste det finnas utrymme att vara just ny. En introduktion behöver omfatta både att vara ny i yrket och att vara ny på arbetsplatsen.

Ett hett tips är att redan under anställningsintervjun diskutera hur introduktionen och dina förutsättningar som ny i yrket kommer att vara.

Läs mer via länkarna nedan.