Trender komma och gå, men den personcentrerade vården består. Även inom vården finns modenyckerna, modeller som virvlar in på sjukhusens och vårdcentralernas golv – och försvinner. Så finns det nya förhållningssätt där vi alla tänker: Äntligen! Varför har vi inte jobbat så här tidigare?

Personcentrerad vård är just ett sådant omtalat, etiskt förhållningssätt som tar ett allt fastare grepp om den framtida, jämlika vården. Vi pratar om personen och inte om patienten, för att understryka hur vården ser människan, förmågan, behoven och viljan.

Men det är inte helt lätt att plötsligt vända på begreppen. Det kräver mod, långsiktighet och att vårdens gamla arbetssätt, hierarkier och organisation utmanas.

Vårdförbundet har dragit igång studiecirklar där det fi nns möjlighet att vrida om tankesättet mot den personcentrerade vården, och på så sätt mer naturligt implementera den i verksamheten.

Ella Roström är avdelningschef på barn- och ungdomskliniken på Centrallasarettet i Växjö. Hon och de två medarbetarna Jeanette Lindahl och Jenny Gustavsson har arrangerat totalt fyra studiecirklar om personcentrerad vård, där Vårdförbundet står bakom.

– Det har varit väldigt givande, säger Ella Roström om studiecirklarna och det förbättringsarbete som följt i svallvågorna av cirklarna.

– Det blir många diskussioner om förhållningssättet runt hur vi bemannar teamen, hur vi fångar patientens berättelse, hur vi ska agera tillsammans med både patienten och kollegorna i vården.

Det är en sak med teoretiska studiecirklar, men det är i praktiken som den personcentrerade vården gör den självklara nyttan.

Deras studiecirklar har satt igång processen i den egna verksamheten på Centrallasarettet i Växjö. Nu smyger de in förhållningssättet så mycket som det är möjligt.

– Det är en sak med teoretiska studiecirklar, men det är i praktiken som den personcentrerade vården gör den självklara nyttan, påpekar Ella Roström. Vi har även funderat på att göra om studiecirklarna lite för att hitta fram till det praktiska agerandet och även ha med bakgrunden till varför PCV är viktigt.

Något Ella och hennes medarbetare kunnat konstatera är att det behövs en samtalsmall för att vården ska kunna ge patienternas berättelse plats i dokumentationen av varje patient.

– Ja det är vårt nästa steg. Att vårt vårdinformationssystem Cosmic ska kunna ge plats åt dokumentationen av patientens – eller snarare personens – berättelse. Den är väldigt central i den personcentrerade vården.

Ella Roström är uppfylld av det nya förhållningssättet. Hon är så klart själv en del av den gamla skolans organiserade vård och hierarkiskt uppbyggda roller. Idag brinner hon för det holistiska synsättet av människans behov och målet att uppnå en jämlik hälsa.

– Att vi börjar prata med varandra inom vården, börjar praktisera PCV där det är möjligt är en bra start, säger Ella. Men tänk när vi exempelvis kan öppna tidböckerna och släppa in människorna i sin egen vård. Vi har professionen, de har kunskapen om sig själva.

Personcentrerad vård och jämlik hälsa

Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. 

Läs mer om vad du kan göra och hur Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad vård nedan.