Vårdförbundet har under 2017 haft en stark närvaro i media och i samhällsdebatten med hög synlighet för både ordförande, lokala avdelningar och enskilda förtroendevalda.

Ovärderlig publicitet och synlighet

Enligt externa källor har över 333 miljoner möjliga läsare, lyssnare och tittare kunnat nås av Vårdförbundets budskap i nära 6 000 artiklar.

Förbundet strävar efter, och har som strategi, att våra representanter driver våra medlemmars frågor i redaktionella artiklar, skrivna av oberoende journalister. Vilket är långt mer trovärdigt än om vi gjort reklam.

Vårdförbundet driver medlemmarnas frågor i medier

Vårdförbundets viktiga politiska och opinionsbildande påverkansarbetet görs genom arbete både nationellt och lokalt, genom pressmeddelanden, debattartiklar i lokal, regional och nationell press, släpp av rapporter om exempelvis lönestatistik, publicering av nyhetsbrev och en mängd proaktiva presskontakter.

Fokus i det politiska påverkansarbetet har under 2017 legat på yrkesfrågor, professionsutveckling med betald specialistutbildning (AST) och vårdens organisation och utveckling.

Under 2017 har också frågor om hot och våld mot vårdpersonal samt #metoo lyfts medialt, som svar på den pågående samhällsdebatten.

En opinionsbildning som ger resultat

Ett stort antal debattartiklar har publicerats under året, både från nationellt och lokalt perspektiv, som även fått spridning i sociala medier och bidragit till uppmärksamheten för förbundets frågor.

"Sjuksköterskelösa avdelningar"

Ett exempel är de "sjuksköterskelösa avdelningarna" som testades på flera ställen i landet under sommaren 2017. Som ett desperat försök och resultat av arbetsgivarnas problem med att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Detta kritiserades hårt av Vårdförbundet i intervjuer och debattartiklar, både på nationell och på lokal nivå - merparten av avdelningarna blev också nedstängda.

Hot och våld

Ett annat exempel på Vårdförbundets påverkansarbete via media och politikerkontakter är resultatet av samhällsdebatten kring hot och våld mot blåljuspersonal och annan personal inom vården.

Förbundet har bidragit till regeringsutredning och den mediala debatten av både problem och lösning, och därigenom medverkat till beslut om straffskärpningar och ett ökat rättsligt skydd för medlemmar.

Debattartiklar och pressmeddelanden

Vill du fördjupa dig i Vårdförbundets debattartiklar och pressmeddelanden finns de alla samlade under Press här på vår webbplats.