Att leda vården kräver ett unikt ledarskap. Därför finns Vårdförbundet Chef. Under 2017 har ett 40-tal medlemmar genomgått Ledarprogrammet, 50 medlemmar har fått coaching och antalet chefsmedlemmar har ökat.

Vårdförbundet utvecklar vården tillsammans med dig som är chefs- och ledarmedlem samtidigt som vi ger dig stöd i din ledarroll.

Som chef och ledare ingår det i upp-draget att balansera politikens, vårdtagarnas, närståendes och yrkesutövarnas önskemål för bästa möjliga resultat. Vi vet att det inte alltid är lätt. Vårdförbundet jobbar därför ständigt för att förbättra förutsättningarna för ledarskapet i vården.

Vårdförbundet Chef erbjuder stöd i såväl villkorsfrågor som i vårdens chef- och ledarskap, coachning med någon av våra chefsrådgivare och ledarprogrammet "Att vara chef i framtidens vård – med sikte mot ett personcentrerat paradigm".

Under 2017 har ett 50-tal medlemmar deltagit i coachning och cirka 40 medlemmar har genomgått Ledarprogrammet. Med ökad kunskap driver de nu verksamheter och förändringsarbeten med tydlig riktning mot personcentrerad vård.

Antal medlemmar som är chef eller ledare ökade för första gången på flera år under 2017 till 5 336 stycken.

– Det är glädjande att vi växer och förhoppningsvis blir vi ännu fler och en ännu starkare grupp under 2018, säger Britta Edström, chef för Vårdstrategiska enheten och ansvarig för chefssatsningen.

Direktlinje för chefer och ledare

Under 2017 lanserades ett nytt nummer till Vårdförbundet Direkt Chef: 0771-630 630.

Här får du personlig rådgivning alla vardagar mellan klockan 08:00-18:00.

Som medlem kan du också alltid kontakta oss via vår webbplats.