I HÖK 16 lyckades vi få ett samsynsdokument kring utbildningsanställningar. Vårdförbundet och SKL är överens om att utbildningsanställningar inom ramen för en tillsvidaretjänst är ett sätt att locka personal att stanna i vården och att få fler att specialistutbilda sig.

Fler utbildningsanställningar

Ett partsgemensamt arbete startade 2017 och ska stödja det lokala arbetet för fler utbildningsanställningar samt utvärdera och följa upp utvecklingen.

Vill skapa bra förutsättningar för alla fyra professioner

I ett partsarbete med SKL om karriär fokuserar vi på att skapa bra förutsättningar även för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor att specialisera sig.

Detta arbete påbörjades 2017 och fortsätter under 2018 med:

  • Inventering av tillgång på specialister inom våra fyra professioner
  • Kartläggning av olika befintliga modeller för karriärutveckling och specialisering samt hur dessa påverkar verksamheterna i kommuner och landsting
  • Spridning av goda exempel och erfarenheter till chefer, beslutsfattare och fackligt förtroendevalda i kommuner och landsting

Vårdförbundets mål är att få en nationellt reglerad specialistutbildning enligt vår modell för Akademisk specialisttjänstgöring, AST.