Akademisk Specialisttjänstgöring (AST) är en utbildningsmodell som Vårdförbundet har tagit fram för att du som sjuksköterska ska kunna vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska.

Utbildningen ges på universitet eller högskola och en viss del av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Det innebär att du kombinerar studier och arbete och kan på så sätt tidigt omsätta dina nya kunskaper i praktisk verksamhet.

  • AST är en utbildningsanställning med full lön och rätt till semester
  • Kollektivavtalet på arbets-platsen gäller
  • Tjänsten är på heltid med både studier och kliniskt arbete
  • Du förbinder dig inte att jobba hos arbetsgivaren en viss tid efter utbildningens slut

Under 2017 har Vårdförbundets lokala avdelningar jobbat vidare med påverkansarbete för att få arbetsgivare att skapa ännu fler AST-tjänster. På lärosätena har workshops genomförts för att sprida kunskapen om AST. Vi har också fått in AST i det centrala kollektivavtalet för privat ambulans.

AST under 2017

Regionerna och landstingen i landet har ökat sina satsningar på AST. Under 2017 fanns det AST i 8 landsting/regioner och 21 kommuner.

Läs mer om AST

På sidorna om Akademisk specialisttjänstgöring här på vår webbplats kan du läsa om allt du behöver veta om AST.