Vårdförbundets medlemsutveckling under 2017 visar på ett symboliskt viktigt trendbrott: antalet medlemmar ökar för första gången på flera år. Förbundets totala medlemsantal uppgår nu till 114 319 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är en ökning med 387 från förra årsskiftet.

Antal medlemmar december 2016 och december 2017

Medlemsgrupp Antal medl. Dec 2016 Antal medl. Dec 2017
Yrkesverksamma inkl. inom annat avtalsområde 91 109 91 272
Ej yrkesverksam 1 420 953
Studenter 11 025 10 513
Pensionärer 10 378 11 581
Samtliga 113 932 114 319
Varav Chefer/ledare 5 330 5 336

 

Yrke Antal medl. Dec 2016 Antal medl. Dec 2017
Barnmorska 4 771 4 692
Biomedicinsk analytiker 4 553 4 523
Röntgensköterska 2 535 2 522
Sjuksköterska 79 244 79 529
Annat yrke 6 6
Samtliga 113 932 114 319