Varifrån kommer pengarna, och vart går de? Här ser du hur kostnaderna har fördelats under 2017, och vilka som varit de viktigaste nyckeltalen.

Härifrån kommer pengarna

Medlemsavgifter:
278,8 miljoner kronor

Nettoomsättning:
5,4 miljoner kronor

Erhållna bidrag:
3,2 miljoner kronor

Hit går pengarna

Avskrivningar:
2,5 miljoner kronor

Reklam och PR:
4,1 miljoner kronor

Ersättning förtroendevalda:
19,7 miljoner kronor

Avgifter och bidrag till andra organisationer:
17,2 miljoner kronor

Resor, kurser och konferenser:
29,5 miljoner kronor

Administrativa kostnader:
74,6 miljoner kronor

Personalkostnader:
139,5 miljoner kronor

Fördelning av kostnader per inriktningsmål

  1. Hälsa och helhet: 13%
  2. Hållbart yrkesliv: 12%
  3. Rätt värderad kunskap: 10%
  4. Medlemsutveckling: 13%
  5. Verksamhetsstöd: 52%

Siffrorna visar på ett förenklat sätt kostnaders relativa storlek utifrån verksamhetsplanens inriktningsmål 2017.

Under inriktningsmålen Hälsa och Helhet, Hållbart yrkesliv, Rätt värderad kunskap och Medlemsutveckling ingår direkta kostnader.

Under Verksamhetsstöd redovisas indirekta kostnader som administration och gemensamma kostnader för exempelvis lokaler, IT, telefoni etc.

Nyckeltal

Nyckeltal

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Medlemsintäkter (tkr) 278 823 278 357 278 679 263 545 261 085 258 701 263 574
Resultat från verksamheten (tkr) 338 -718 6 048 -15 959 -12 167 -7 186 804
Medlemsantal 114 384 113 932 114 191 112 915 110 775 110 015 111 669
Antal förtroendevalda 5 104 5 092 5 405 5 391 5 232 4 792 5 355
Antal anställda 198 190 180 176 >175 170 164
Soliditet 90% 90% 88% 90% 90% 89% 90%
Balansomslutning (tkr) 585 001 581 593 568 926 511 468 502 687 486 429 464 279