Lön

Vanliga frågor och våra svar om lön.
 • Vad gör Vårdförbundet för att öka medlemmarnas löner?

  Vårdförbundet sluter kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer och sammanställer statistik, analyserar löneläget, samt arbetar med yrkes- och avtalsutveckling. De förtroendevalda på arbetsplatserna ger stöd till medlemmarna inför lönesamtalet och ger tips och råd om vad man bör tänka på.

 • Vad innebär individuell lönesättning?

  Medlemmarna i Vårdförbundet är individer med olika erfarenheter, kunskaper och arbetsuppgifter. Lönen är individuell utifrån detta och det ska finnas ett samband mellan lön, uppnådda mål och förutsättningar.

 • Kan jag få hjälp vid löneförhandling?

  Ja. Prata i första hand med den förtroendevalda på arbetsplatsen som kan ge råd och visa löneläget på den enskilda arbetsplatsen. Din lokala avdelning kan bistå med lönestatistik över hela länet.

 • Hur förbereder jag mig för lönesamtalet?

  Det är viktigt att förbereda sig väl inför ett lönesamtal. Gå igenom lönekriterier, din egen utveckling under året, din kommande utvecklig, sammanfatta och skriv ner dina argument.

  Läs mer på sidan Lönesamtal

 • Har Vårdförbundet någon lönestatistik?

  Ja, Vårdförbundet har lönestatistik som finns tillgänglig för alla våra medlemmar. Du behöver logga in på vår webbplats för att kunna ta del av statistiken. Saknar du inloggninsuppgifter eller behöver du skapa konto? Gå till vår sida för inloggning 

  Till lönestatistiken (bakom inloggning)