1. Bli medlem

Sökresultat för "Privat sektor"

Visar 19 av 19 träffar

Sortera sökresultat
 1. Nytt pensionsavtal för dig född 1980 eller tidigare

  Vårdförbundet har genom PTK slutit ett femårigt pensionsavtal med KFO, som företräder kooperativa och ömsesidiga företag. Avtalet innebär förändringar för dig som är född 1980 eller tidigare. Du

 2. Nytt avtal säkrat på KFS avtalsområde

  Arbetsgivarorganisationen KFS står inför stora förändringar då KFS och Pacta gick samman den 1 januari 2018. För att skapa stabilitet under förändringarna har Vårdförbundet och KFS kommit överens

 3. Bättre villkor för nattarbete i privat ambulans

  Nu får du som arbetar i privat ambulans motsvarande villkor kring nattarbetstid som dina kollegor i landstingsdriven ambulans. Vårdförbundet har slutit ett centralt avtal med Almega

 4. Nytt avtal gällande KFS Vård och omsorg

  Löneavtalet gäller mellan 1 april 2016 och 31 mars 2017. Det är ett icke nivåbestämt avtal, men med en uppräkning av särskilda ersättningar på 2,2 procent.

 5. Ny webbutbildning om arbetsmiljö för dig i privat sektor

  Hälso- och sjukvården ska se till patientens bästa, men också ge en arbetsmiljö där du och dina kollegor ska kunna arbeta säkert, trivas och utvecklas. Därför lanserar Prevent nu en grundläggande

 6. Kollektivavtal för privata sektorn

  Här presenterar vi de centrala avtal och överenskommelser som är specifika för dig som har privat arbetsgivare. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du

 7. Nytt avtal för dig i kooperativ och idéburen välfärd

  Bättre villkor för nattarbete och möjlighet till Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är de två stora nyheterna i det centrala avtal som slutits mellan Vårdförbundet och KFO.

 8. Nej till avtal om ”flexibel personalförsörjning” i privat sektor

  Vårdförbundet har nyligen sagt nej till ett avtal som tillfälligt skulle ge arbetsgivare inom Almega Vårdföretagarna möjlighet att spräcka skyddsgränserna i arbetstidslagen, flytta semestrar och

 9. Checklista privat sektor: När din arbetsgivare vill att du arbetar hos annan arbetsgivare

  Många privata arbetsgivare vill nu låna ut personal från verksamhet med mindre beläggning till delar där det är större behov. Det kan också komma begäran om att lånas ut till andra bolag inom en

 10. Viktig information! Uppsagda avtal i privat sektor – uppdatera dina medlemsuppgifter

  Avtalen D, E och F inom Almega Vårdföretagarna är uppsagda och löper ut den 31 december. Vårdförbundet har yrkat på vila och återhämtning vid nattarbete samt på Akademisk specialisttjänstgöring,

 11. Arbetstid

  Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändigt för att du ska kunna göra ett bra jobb, arbeta patientsäkert, vara med och utveckla vården

 12. Vi höjer tempot i ambulansförhandlingarna

  Nu skruvar vi upp tempot i förhandlingarna om bättre villkor för dig inom privat ambulans! Förhandlingarna handlar bland annat om bättre villkor för dig kring vila och återhämtning vid

 13. Klargörande: Vårdförbundet om vinster i välfärden

  Just nu pågår en intensiv debatt om vinster i välfärden, där politiker hävdar att Vårdförbundet varnar för "vårdkollaps om vinstbegränsning införs för privata vårdgivare". Grunden är en

 14. Privata ambulansavtalet uppsagt

  Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet Bransch H (sjuksköterskor anställda i ambulansföretag), som förbundet har med Vårdföretagarna. Förhandlingar pågår om bland annat bättre villkor kring

 15. Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen

  Avtalet är ettårigt och gäller till och med 31 mars 2017. Löneökningarna landar i nivå med övriga arbetsmarknaden på 2,2 procent.

 16. "Jämlik hälsa är en svensk rättighet"

  Nu kräver vi att hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström tar fasta på de goda forskningsresultat som finns, och med nya stimulansmedel gör det möjligt att införa personcentrerad vård”,

 17. Förtroendevald i privat sektor

  Att arbeta i privat sektor kan skilja sig en hel del från att arbeta i kommun eller landsting. Det innebär att du som förtroendevald behöver ha koll på en del frågor som är specifika i den här

 18. Pensionsinformation för dig som är medlem och jobbar privat

  Den 16 april är du som arbetar inom privata sektorn välkommen till en informationskväll i Åmål tillsammans med KPA där du lär dig mer om vad som kan påverka samt får tips om din framtida pension.

 19. Lagändring krävs för värdig demensvård

  En procent av alla 65-åringar och 20 procent av alla 85-åringar har någon form av demenssjukdom. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer flera hundra tusen personer med demenssjukdom att