I Vårdförbundet finns barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvården. Här berättar några av dem om yrkesvardagen, drivkrafter och framtidstankar.

Läs och ladda ner Årsberättelse 2023

Du kan läsa Årsberättelsen som den ser ut i tryckt version. Läs reportaget med sjuksköterskemedlemmen Elay, 27 år, som berättar om varför hon valt att arbeta deltid istället för heltid.

”Nu innehåller livet mer än jobb”

Trots att hon älskar jobbet som sjuksköterska har Elay Gul valt att gå ner till deltid. Hon är tacksam för att Vårdförbundet jobbar för att få fler hållbara heltider.

”Föreningen för chefer är mer än ett bollplank för mig”

Som nybliven chef är det lätt att känna sig ensam. Genom Vårdförbundets nybildade förening för chefer och ledare får Mikaela Jahdadic värdefullt stöd.

Välkommen som medlem!

Vi arbetar för bättre villkor, lön och möjlighet till utveckling genom hela yrkeslivet. När vi blir fler blir vi starkare!

"Fler vårdanställda från den privata sektorn borde bli medlemmar i Vårdförbundet."

"Ju fler röster som höjs desto starkare blir vi"

Som nyexaminerad barnmorska valde Viviana att stanna i Vårdförbundet till skillnad från flera andra kollegor som bytte förbund.

Röntgensjuksköterskan Johan: ”Vi hjälper verkligen till, det är det roligaste”

”Att arbeta fackligt är ett maraton, inte en sprint”

Förtroendevalda Linnea Player Pellby arbetar sedan sommaren 2022 heltid på fackligt uppdrag, en delad tjänst som styrelseledamot i avdelning Halland och huvudskyddsombud. En stor kontrast till arbetet som sjuksköterska på akuten på Varbergs sjukhus.