Vårdförbundet Student är organisationen för dig som studerar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker och vill engagera dig för din utbildning och ditt kommande yrke.

Vårdförbundet Student består av en nationell styrelse som väljs vid ett årsmöte. Vårt mål är att det ska  finnas representanter för Vårdförbundet Student vid varje universitet och högskola.
Vid nationella träffar möts styrelsen och representanterna och diskuterar utbildningsfrågor och frågor som rör de kommande yrkena.

Möjlighet att påverka och ovärderliga kontakter

Att vara aktiv i Vårdförbundet Student är en bra möjlighet för dig att kunna påverka i frågor som rör din utbildning och kommande profession. På ett roligt sätt engagerar du dig i Vårdförbundet och lär dig mer om viktiga frågor som vi driver.

Du kan vara aktiv som förtroendevald i studentstyrelsen eller som anställd studentinformatör och det innebär bland annat:

  • Ett kul sätt att träffa och lära känna studenter på andra program och från andra delar av landet. Det ger dig värdefulla erfarenheter och kunskap som du har nytta av i ditt kommande yrkesliv.
  • Du har till uppgift att fånga upp frågor och önskemål från dina studiekamrater.
  • Sprida information om Vårdförbundet och våra aktiviteter.
  • Du kan också vara med och hålla klassrumspresentationer och informera om Vårdförbundet. Du är en viktig kontaktperson för oss när vi besöker utbildningarna.
  • Har du en idé på en aktivitet som Vårdförbundet Student bör anordna? Kan vi förändra och förbättra någon av Vårdförbundets aktiviteter du redan deltagit i? Hur kan vi bli mer synliga ute på ditt universitet/högskola? Kom gärna med förslag!
  • Vi har studentrepresentanter på de flesta universitet och högskolor. Det går bra att vara fler än en representant per utbildning och ort.
  • Du får delta på nationella möten en gång per termin i Stockholm med utbildningar och föreläsningar i till exempel ledarskap.
  • Du får möjlighet att delta och representera studenter på både nationella och internationella konferenser. 

Som förtroendevald i studentstyrelsen får jag vara med och påverka i frågor som ni medlemmar tycker är viktiga. Jag väljer själv hur mycket tid jag lägger och vilka projekt jag driver. Med den samlade kompetensen som finns inom organisationen får jag möjlighet att göra skillnad på riktigt!  

Ludvig Alm styrelseledamot Vårdförbundet Student

Vill du vara representant på ditt universitet/din högskola? Hör av dig till oss studentstyrelsen@vardforbundet.se