Erika Lindquist arbetar på Vårdförbundets nationella kansli i Stockholm som yrkeshandläggare för röntgensjuksköterskor, och jobbar med frågor som rör röntgensjuksköterskors profession.

Att arbeta som yrkeshandläggare för röntgensjuksköterskor är ett mycket varierande arbete och innebär ett nära samarbete med förtroendevalda, medlemmar och studenter.

Min bakgrund

Efter att ha arbetat som undersköterska i några år bestämde jag mig för att läsa vidare och valet föll på Röntgensjuksköterskeutbildningen i Örebro. I juni 1995 var jag färdig röntgensjuksköterska och jag stortrivdes med mitt yrkesval, kombinationen av teknik och omvårdnad passade mig och jag har sedan dess arbetat på Radiologiska kliniken på Mälarsjukhuset.

Under mina första år arbetade jag med sedvanliga arbetsuppgifter som röntgensjuksköterska såsom konventionell röntgen, datortomografi samt genomlysningsundersökningar för att sedan gå över till att arbeta med MR. Jag har även kompletterat min utbildning i efterhand med en kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap och har även läst kurser på avancerad nivå i Magnetisk resonanstomografi och forskningsmetodik.

Mitt intresse för arbetsmiljöfrågor har funnits länge och efter att ha varit förtroendevald på min arbetsplats i ett par år valdes jag in i styrelsen i avdelning Södermanland där jag arbetat på facklig tid. Det var en givande och lärorik tid där jag fick möjlighet att stötta medlemmar i olika ärenden, finnas med i samverkan, samt hålla i grundutbildningen för förtroendevalda.

Vårdförbundet-ett självklart val för röntgensjuksköterskor

För mig är Vårdförbundet det självklara valet som färdig röntgensjuksköterska, som student och som chef. Som röntgensjuksköterska har du en stor fördel i att finnas i ett förbund som är en stark och stor organisation. Ett förbund som sätter dina villkor, ditt yrke och vårdens utveckling högt på agendan. Vi röntgensjuksköterskor arbetar tillsammans, för röntgensjuksköterskors frågor.


Jag ser fram emot att höra från dig!

Har du något du vill berätta eller något du tycker Vårdförbundet borde göra inom röntgensjuksköterskeprofessionen? Hör gärna av dig till: erika.lindquist @ vardforbundet.se