Irene Johansson är förtroendevald för Bräcke Diakoni. Ett uppdrag som hon har haft i sju år. Men från början tog hon sig an uppdraget ett halvår i taget.

– Det var ingen annan som ville ta över när vår förtroendevalda skulle sluta. Jag kände mig helt enkelt tvungen. För vi kunde ju inte missa möjligheten att påverka, säger Irene Johansson som bestämde sig för att först prova på uppdraget under ett halvår.

– Det var svårt, särskilt att förstå alla nya termer och det nya språkbruket. Men efter det första halvåret fortsatte jag ett halvår till och nu har det gått sju år, berättar Irene och skrattar.

Nu tycker hon att uppdraget är roligt och sedan en tid tillbaka har uppdraget utvidgats och hon är förtroendevald för alla Vårdförbundets 44 medlemmar i Bräcke Diakoni i Västra Götaland. Tidigare låg fokus på de elva medlemmarna som arbetar på hospice i Göteborg. Bräcke Diakoni drivs som en stiftelse och har verksamhet på flera platser i landet. Stiftelsen verkar inom fyra områden; äldreomsorg och hospice, barn och ungdom, rehab och psykiatri samt hälsa och vård.

Samarbetar med andra fackliga organisationer

Irene lyfter gärna fram möjligheten att påverka tillsammans med andra fackliga organisationer. Själv har hon lyft många frågor med de andra fackliga organisationerna inom Bräcke Diakoni och fått stöd.

– Men det handlar om att välja sina strider. Det går inte att driva alla frågor som de viktigaste. Då blir man inte tagen på allvar, säger Irene.

En fråga där Irene fick stort stöd från andra förtroendevalda var en omorganisation inom hospice verksamheten. Förändringarna skulle innebära att färre sjuksköterskor skulle bemanna jourverksamheten som dessutom skulle utvidgas och omfatta ett större område.

– Jag lyfte frågan med de övriga fackliga organisationerna och fick stöd både från Läkarförbundet och andra. Vi fick då också gehör från arbetsgivarna som inte genomförde förändringarna.

Vi träffas före samverkansmötena

Irene berättar att representanter från alla fackliga organisationer brukar träffas en timme före de centrala samverkansmötena. De går tillsammans igenom agendan och då finns också möjlighet att lyfta en fråga som dykt upp bland de egna medlemmarna.

Inspireras av medlemmarna

Inspiration i sitt uppdrag får Irene främst från medlemmarna på arbetsplatsen men även från andra förtroendevalda och avdelningsstyrelsen i Västra Götaland. Ibland känner hon sig ensam i uppdraget, men hon upplever ett stort stöd från medlemmarna som hjälper till och engagerar sig. Men många gånger får hon be om hjälp först. Ibland har hon också mötts av medlemmar som har ifrågasatt vad Vårdförbundet egentligen gör.

– Om någon undrar vad Vårdförbudet gör för att förändra något på vår arbetsplats brukar jag kontra med fråga "Vad gör du?" Du är också en del av Vårdförbundet. Det brukar få människor att tänka efter, berättar Irene.

Har en bra närhet till ledningen

Hur är det då att vara förtroendevald i en privat verksamhet? Är det något som blir särskilt utmärkande i uppdraget? Irene funderar en stund och lyfter sedan fram närheten.

– Vi har nära till ledningen och de beslut som fattas. Vi känner varandra och här på Bräcke Diakoni har vi ett gott samarbete. Även om vi tycker olika i många frågor har vi högt i tak och en bra diskussion, säger Irene.