Som förtroendevald möter du alla typer av frågor från medlemmar. Ibland är frågorna kritiska. Genom att lyssna, visa intresse och bemöta kritik och synpunkter på ett trevligt sätt når du långt.

Att bli sedd och lyssnad på som medlem och som icke-medlem med synpunkter om Vårdförbundet är viktigt. Fråga gärna aktivt efter synpunkter på Vårdförbundet.

Genom att lyssna, visa intresse och bemöta synpunkter, önskemål och kritik på ett trevligt sätt har vi oerhört mycket att vinna. Vi har dessutom världens chans att lära oss av de synpunkter vi får. 

Om en medlem uppger sig ha blivit dåligt bemött av Vårdförbundet, fråga vad som har hänt, be gärna om ursäkt å Vårdförbundets vägnar och hör efter hur vi kan hjälpa till nu. Kom tillsammans överens om nästa steg.

Ett sätt att bli bättre på att bemöta kritik är att träna i grupp. Det blir ett tillfälle att få testa att lyssna och ställa frågor. Kanske kan det bli ett inslag på en träff för förtroendevalda. Ge varandra positiv feedback när ni hittat bra förhållningssätt, kloka saker att säga eller lyssnat väl.

Ibland kan du behöva hjälp av andra att bemöta en medlem i en fråga. Känns det som om ni fastnat i samtalet eller om du inte har tillräckligt med information i den sakfråga som medlemmen är besviken över be då om hjälp.

Ha gärna rekryteringsfoldern med medlemstestet till hands om det är läge att berätta om värdet av medlemskapets olika delar. Det går även bra att göra testet digitalt om du har en smart telefon, surfplatta eller dator i närheten. Ni kan titta tillsammans och diskutera om det nog ändå inte är värt att vara med och ge Vårdförbundet en ny chans. Tänk dock på att lyssna mer än du talar.

Användbar modell när vi möter kritik

Följande modell är användbar i alla personliga möten, inte minst när vi får kritik:

  • Lyssnande (aktivt och med stor närvaro)
  • Empati (visa äkta omtanke)
  • Acceptans (inse att den du möter upplever ett problem)
  • Problemlösning (kom tillsammans överens om nästa steg)

(LEAP modellen. Stycket hämtat ur boken Medlemsmodellen, skriven av Angeli Sjöström och Niklas Hill)