ViljaVåga är en handbok som används i Vårdförbundets grundutbildning för nya förtroendevalda. Men även du som har varit förtroendevald en tid kan självklart ha nytta och glädje av handboken.

ViljaVåga ger en bra överblick över vad det innebär att vara förtroendevald och vad som förväntas av dig i din roll som förtroendevald och skyddsombud. Handboken vägleder dig i arbetet hur du på bästa sätt kan påverka för att göra villkoren bättre för dig själv och medlemmarna du representerar.

Uppdateringen innehåller förändringar i både grafik och text, så att den ska fungera väl med den digitalt anpassade grundutbildningen.

Den nya handboken skickas med post till alla nya förtroendevalda. För övriga förtroendevalda finns den att ladda ner digitalt via länken nedan.

Ladda ner handboken Vilja Våga