Material förtroendevalda

Här finns utvalt material som vi vill tipsa om. Mer foldrar och trycksaker finns i medlemsbutiken.
 • Reseräkning och resepolicy

  Alla resor som ska betalas av Vårdförbundet bokas via Tranås resebyrå. Här finns den resepolicy som ska följas och de blanketter du kan behöva.

 • Inköpspolicy

  I vår inköpspolicy hittar du information om vad du som förtroendevald bör tänka på vid inköp. I den finns de krav som förbundet ställer på leverantörer, varor och tjänster.

 • Material Hälsosamma arbetstider

  Att arbeta omväxlande dag/natt (rotation) och ständig natt innebär stora påfrestningar på hälsan. Det ökar också risken för arbetsskador och misstag i arbetet som kan leda till vårdskador. Rotation och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt.

 • Material Personcentrerad vård

  Vad är personcentrerad vård? Hur kan jag bidra till att vården blir personcentrerad? Var kan jag hitta inspiration och goda exempel? Vilket material kan jag använda vid ett medlemsmöte? Här finns material och tips om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om personcentrerad vård.

 • Demokratihandboken

  Demokratihandboken är till för att stadgarna ska kunna användas på samma sätt i hela landet.

 • Mallar

  För att Vårdförbundet alltid ska se lika snyggt, proffsigt och uppdaterat ut ska vi använda våra gemensamma mallar när vi skapar material där Vårdförbundet är avsändare.

 • Anti-korruptionspolicy

  Vårdförbundet har från februari 2019 en anti-korruptionspolicy. Policyn gäller i all verksamhet som genomförs i Vårdförbundets namn eller som Vårdförbundet finansierar. Policyn omfattar förtroendevalda, medarbetare, anlitade konsulter och samarbetsparter.

 • Vasst och säkert

  Vasst och säkert ger dig som skyddsombud inblick i hur man arbetar för att minska risken för stick- och skärskador. Verktyget innehåller bland annat konkreta råd om vad ni kan göra för att få en bättre utgångspunkt på din arbetsplats.