Enkät om lokala avdelningar på sociala medier

Vi vill veta mer om era behov av stöd och hjälp för hantering av sociala medier. Varje lokal avdelning ombeds fylla i formuläret. Det tar 5-8 minuter att svara på frågorna. Låt en eller flera personer från varje avdelning besvara frågorna.  Vi vill ha in svaren senast den sista oktober för att kunna formulera och fortsätta ge bra råd och stöd i sociala medier i höst!

Enkät till Lokala avdelningar på sociala medier

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Svaren gäller följande lokalavdelning:
Vi finns i de här sociala medierna som "Vårdförbundet avdelning xxxx"
Vi tar hjälp av lokal administratör
Det här är just nu våra utmaningar i sociala medier
Det här är våra styrkor i sociala medier - det är vi ganska bra på:
Det här vill vi få hjälp med