– Träffarna för förtroendevalda är min största inspirationskälla. Jag brukar gå därifrån med ett stort leende, berättar Mikael Isgren. Mikael är förtroendevald för Vårdförbundet i Vingåkers kommun i Södermanland.

På Mikaels arbetsplats arbetar 14 sjuksköterskor och alla är medlemmar i Vårdförbundet. För fyra år sedan ville den förtroendevalda på Mikaels arbetsplats kliva av sitt uppdrag. Mikael, som ville vara delaktig i beslut och diskussioner om sin arbetsplats, anmälde sitt intresse och tog sig an uppdraget. De första två åren fanns den tidigare förtroendevalda Maria Isgren kvar som ersättare. En modell som Mikael verkligen förespråkar. Att vara två innebär att man kan dela upp frågor och möten mellan sig. När Maria slutade valde medlemmarna en annan ersättare så de är fortfarande två som delar på uppdraget.

Stort engagemang från medlemmarna

Engagerade medlemmar och samarbetsvilliga chefer är viktiga förutsättningar för att driva och få gehör för förbättringar på arbetsplatsen. På Mikaels arbetsplats finns ett stort engagemang från medlemmarna och även ett bra ledarskap.

– Det finns ett intresse att vara med och påverka på arbetsplatsen och det är otroligt bra. Jag känner ett stort stöd i de frågor vi driver, säger Mikael som förstår att inte alla förtroendevalda har det lika förspänt som han har. På frågan om han har något tips att dela med sig av när det gäller att skapa engagemang kommer svaret snabbt.

– Fråga om de vill vara med och påverka på sin arbetsplats. På en direkt fråga svarar de flesta ja eller nej. Genom att ställa en fråga väcker du också en tanke hos den du frågar. Det blir tydligt att det krävs engagemang för att åstadkomma förändringar, säger Mikael Isgren.

Informella möten

På Mikaels arbetsplats har de sällan medlemsmöten. Det blir mest informella möten. 

– Vi är ganska få och de flesta av oss träffas i samband med lunchen och kan prata om aktuella frågor då, säger Mikael.

Sedan en tid tillbaka har de också, efter samråd med sin chef, fått avsätta en timme i veckan för reflektion kring arbetet. En del medlemsfrågor kommer upp även vid dessa möten.

Ett sätt att skapa engagemang i en fråga på arbetsplatsen tror Mikael handlar om hur man tar sig an en fråga. Mikael brukar lyfta fram möjligheterna i de frågor som lyfts vid samverkansmöten när han pratar med medlemmarna. Att informera om vad som sagts stannar ofta vid just information. Att lyfta fram möjligheter leder istället till diskussion.

Arbetstider – en viktig fråga

En fråga som ständigt är aktuell på Mikaels arbetsplats är arbetstider. Under några år, när ledningen för verksamheten inte var lika lyhörd, var det tungt att åstadkomma förändringar. Men de senaste åren har de lyckats bättre.

– Det har tagit tid och krävt att vi har engagerat oss i hur vi vill att det ska fungera. Nu har vi kommit fram till ett verksamhetsanpassat schema som vi är nöjda med, berättar Mikael.