Här kommer några snabba tips till framtida fackliga förmågor. En stafettpinne till den som tycker att det är smidigare att lära av andras misstag istället för enbart sina egna. Så skriver röntgensjuksköterskan Robert Stenman inför att hans mandatperiod som förtroendevald gick ut.

I december 2014 löpte Roberts mandatperiod som förtroendevald och skyddombud ut. I sin egen blogg, XROB, summerar han sina bästa råd till nya förtroendevalda. På ett ärligt sätt berättar Robert om både utmaningarna och den ökade förståelsen för hur vården fungerar.

Vi tycker att det är extra viktigt att fler röntgensjuksköterskor blir förtroendevalda! Så här kommer Robs inlägg helt ocensurerat:

Tips till nya förtroendevalda och skyddsombud inom vården

"Det har varit tre väldigt spännande år, där jag fått lära mig mycket om hur ett verksamhetsområde fungerar och styrs. Det har också varit en frustrerande tid, där jag ibland fått lägga mycket tid och energi på saker som i slutändan ändå bara känts som ett spel för gallerierna. Dags nu att lägga all den tiden på något som skulle generera en högre lön och utveckla min yrkeskompetens istället, menar jag.

Därmed inte sagt att jag vill få de här tre åren ogjorda. Jag kan uppriktigt rekommendera alla att ta chansen att sitta som förtroendevald en period. Den ökade förståelsen för hur vården fungerar (och inte fungerar) som jag har idag, skulle jag aldrig i livet vilja få ogjord (oinlärd?). Här kommer några snabba tips till framtida fackliga förmågor. En stafettpinne till den som tycker att det är smidigare att lära av andras misstag istället för enbart sina egna.

  • Välj dina strider. Den här regeln är användbar på så många olika områden i livet. Du kan inte lösa allt, och du är ingen supermänniska. Och det är helt okej. Välj hellre ut en sak och gör den förträffligt bra, resten får lov att lösa sig sen. Har du turen att vara på en arbetsplats med två förtroendevalda, så dela upp frågorna när ni blir överväldigade.
  • Håll emotionell distans. Inte alla besitter förmågan att inte bli förbannad när man sitter på ett möte och upplever att ens medlemmar blir totalt överkörda. Försök ändå att hålla dig saklig. Få med i protokollet att ni är oeniga. Det går utmärkt att processa och tvista i efterhand. Andas lugnt, livet blir bättre.
  • Du är ingen klagolåda. Många kommer dock att behandla dig som en. Det allmänmänskliga behovet av att känna sig sedd och hörd underskattas ofta. Ibland är sakerna fackligt relevanta, ibland inte. Hänvisa dem till Vårdförbundet Direkt (0771 - 420 420, vardagar 8-17) om det handlar om saker som du känner att du har dålig koll på (och inte kommer ha tid att kolla upp i efterhand).
  • Dina medlemmars vilja, och dina medlemmars bästa, är förvånansvärt ofta två skilda ting. Men de har ändå valt dig och får vackert lov att lita på att du (och facket i övrigt) handlar för att så många som möjligt ska få det så bra som möjligt. Och känner de ändå att deras förtroende för dig har förbrukats, så kan de ju få ta över rodret själva. Om du har begåvats med en diplomatisk ådra, så är detta ett utmärkt tillfälle att vara lite finkänslig på.
  • Du kommer långt med ett bra kontaktnät. Se till att vårda kontakterna med de andra förtroendevalda i ditt verksamhetsområde, och för all del med din lokala fackliga expedition och ditt huvudskyddsombud. Försök hålla dig uppdaterad gällande vad som händer på andra liknande avdelningar i ditt landsting, ni kan sannolikt ha stor nytta av varandra.
  • Arbetsgivare och förtroendevalda kan nå längre om de har vett att arbeta mot samma mål. En bra chef har sina anställdas bästa i åtanke, precis som en bra förtroendevald. Ni har således mycket att vinna på att bearbeta många problem både gemensamt och utifrån varsin infallsvinkel. Har din avdelning begåvats med en lite sämre chef så kan din åktur som facklig däremot bli betydligt skumpigare. Ha i åtanke bara att din chef har lojalitetsplikt uppåt i organisationen, och att det ofta inte är denne som är uppphovsmakare till de flesta av besluten som fattas även om hen tvingas försvara dem.
  • Var transparent. Håll dina medlemmar uppdaterade med vad som händer och vad du gör. Du kommer att höra frasen "men facket gör ju aldrig nåt" till leda. Vilket alltid är trevligt att få slängt i ansiktet när du slitit arslet av dig för att få igenom en förbättring, och vet att många andra förtroendevalda och skyddsombud gör samma sak överallt varje dag. Så var öppen med vad du gör. Din jobbmail är ett effektivt redskap här (med måtta, spamma inte folk).
  • Läs alltid, alltid på. Ha koll på aktuella lagar, allmänna bestämmelser, huvudöverenskommelser, mötesprotokoll, etc. Om inte annat, så kommer det att skrämma skiten ur din chef.
  • Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger alltid ihop. Dålig arbetsmiljö leder alltid till sämre patientsäkerhet, och kan inte patientsäkerheten garanteras leder det alltid till en försämring i arbetsmiljön. Detta kan gälla allt från hög arbetsbelastning och långa arbetspass, till konflikter och bristande ledarskap. Gör ett grundligt systematiskt arbetsmiljöarbete, och glöm inte den psykosociala biten. Tar inte din chef dig på allvar, så hänvisa till patientsäkerhetslagen. Det är ett förbaskat bra verktyg.
  • Ha roligt. Det är kul att få insyn i en organisation, föra folks talan, ges möjlighet till inflytande i det som sker, osv. Löneöverläggningarna i synnerhet har varit en favoritsysselsättning för mig. Jag kommer att sakna allt, men ett kapitel måste faktiskt avslutas nån gång."