Se filmen där Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Camilla Eriksson-Sundberg, och AKS- och ambulanssjuksköterskan Berit Johdet, berättar om förutsättningarna för förtroendevalda och medlemmar i Norrbottens glesbygd.

Se filmen Förtroendevald i Pajala på youtube.

I Pajala pratar förtroendevalda Berit Johdet om utmaningarna med sitt uppdrag. Det krävs att man är självständig för att arbeta där. Det är många olika kompetenser även på en liten vårdcentral.

- Förtroendevald på arbetsplatser är våra ögon och öron ute i verksamheten säger Camilla Eriksson-Sundberg som är avdelningsordförande i Vårdförbundet avdelning Norrbotten.  Det är omöjligt för oss i styrelseuppdrag att kunna bevaka alla verksamheter.

Glesbygdsproblematiken innebär att det är svårt att rekrytera personal men också att få kollegor att stanna. Oftast har man en anknytning till orten.
Löneutvecklingen måste också vara tydlig i glesbygd. Det måste gå att kunna göra karriär även här. Att kunna koppla ihop en klinisk karriär med en löneutveckling.