– Det är roligt att vara förtroendevald här. Jag känner ett stort stöd från medlemmarna i de frågor vi behöver arbeta med, säger Mia Jakobsson som valdes till förtroendevald i september 2012.

Mia Jakobsson är biomedicinsk analytiker och förtroendevald på Patologen på Länssjukhuset i Kalmar. Av de 13 biomedicinska analytiker som jobbar på avdelningen är alla utom två medlemmar i Vårdförbundet. Bland de nio cytodiagnostikerna är uppslutningen sämre. Bara en av dem är medlemmar.

Förfrågan från verksamhetschefen

När Mia blev förtroendevald hade avdelningen inte haft någon förtroendevald på tre år. Något som verkligen hade känts. Det fanns ingen nära att vända sig till i olika frågor och möjligheten att påverka i till exempel samverkan var liten. Alla frågor gick via Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Kalmar. Att Mia började intressera sig för uppdraget var till viss del verksamhetsledningens förtjänst.

– Verksamhetschefen hade länge velat att det skulle finnas fackliga representanter på alla avdelningar och gick också aktivt ut med förfrågningar. Det verkade vara ett intressant uppdrag. Jag såg det både som en möjlighet till personlig utveckling och en chans att få påverka i viktiga arbetsplatsfrågor, säger Mia.

Värdefullt att vara två förtroendevalda

När Mia Jacobsson valdes till förtroendevald för Patologens medlemmar i september valdes samtidigt Anna Aronsson till ersättare. Något som Mia tycker är värdefullt. Att vara två förtroendevalda innebär att de kan bolla frågor och idéer med varandra och hjälpas åt i dialogen med arbetsgivaren och möten med medlemmar.

Mia sätter också ett stort värde på förtroenderåden. Då samlas förtroendevalda från hela länet och pratar om aktuella frågor och utbyter erfarenheter. Något som Mia tycker ger en värdefull inblick i andra förtroendevaldas vardag.

– Det är roligt att höra hur det fungerar på andra arbetsplatser. Det är också ett tillfälle att få veta vad som händer i Vårdförbundet och vilka möjligheter som finns i mitt uppdrag, säger Mia.

Frågorna handlar om arbetsmiljön

Sedan Mia började sitt uppdrag har frågorna mest handlat om arbetsmiljön. Intresset och engagemanget från medlemmarna är stort. Det vittnar bland annat det senaste medlemsmötet om, då alla medlemmar deltog.

– Hantering av farliga kemikalier och arbetsställningar är två stora frågor här. Även vårt flexsystem och den pågående ombyggnaden här på sjukhuset har varit uppe till diskussion, berättar Mia.

När det här skrivs har Mia ännu inte gått grundutbildningen för förtroendevalda på arbetsplatsen. Med hon är anmäld till nästa utbildning i Kalmar och ser fram emot den.

– Jag vill veta mer om mitt uppdrag. Vad det innebär, vilka förväntningar som ställs på mig och vilka befogenheter jag har. Det ska bli jätteintressant, säger Mia.