Annika Hemström kombinerar arbete på akutmottagning och operationsavdelning med uppdraget som förtroendevald med facklig tid. En perfekt kombination där ena foten är kvar i verkligheten och den andra är där möjligheten att påverka finns.

Till samlingssidan Nyfiken på uppdraget som förtroendevald

Annika Hemström

Namn: Annika Hemström
Förtroendevald sedan: Hösten 2022
Arbetsplats: Kirurg operation som anestesisjuksköterska och på akuten som specialistsjuksköterska

Hur gick det till när du blev förtroendevald?

– På akutmottagningen där jag har jobbat i flera år fanns det många förtroendevalda som gjorde ett bra jobb så jag behövdes inte. Men när jag började jobba på kirurgoperation fick jag frågan och då tog jag chansen.

Vi var två som blev förtroendevalda samtidigt och det var toppen. Vi kunde hjälpas åt och bollade många frågor. Det var skönt att inte ha allt ansvar själv. Tyvärr slutade min kollega och gick till bemanning, så nu är jag själv igen. 

Mitt mål är att vi ska vara två förtroendevalda, det är absolut bäst. Det är också perfekt om vi är en anestesisjuksköterska och en operationssjuksköterska. Det är alltid enklare att representera sin yrkesgrupp. Då får vi också in olika synvinklar på arbetsmiljön och utmaningar som vi har.

Mitt mål är att vi ska vara två förtroendevalda, det är absolut bäst.
Annika Hemström, förtroendevald i Uppsala

Vad fokuserar du på just nu som förtroendevald?

– Vi har precis haft ett medlemsmöte om dygnsvilan. Våra scheman påverkas av de nya reglerna och då blir det en del granskning av scheman som jag ägnar mig åt. Jag har som stöd tagit fram en mall för schemagranskning med information om vad man bör tänka på. Vi prövar oss fram.

– Vi har en bemanningsassistent som är väldigt positiv till att arbeta med mig som facklig, det är väldigt bra. Vi kan sitta tillsammans och bolla och hitta lösningar. 

Hur har de nya reglerna om 11 timmars dygnsvila påverkat er?

– På kirurgoperation har det inte blivit så stor skillnad. Våra pass tidigare har varit så att vi har fått tillräckligt med dygnsvila. Våra diskussioner nu handlar om kombinationen av dygnsvila och veckovila. Att veckovilan behöver bli minst 47 timmar. Det kan vara svårt att tolka reglerna ibland, men då kontaktar jag förbundet för stöd och hjälp.

Hur har ni gått till väga när ni har ändrat era scheman?

– Inom vårt verksamhetsområde har det skett en del förändringar och alla nya arbetstider har samverkats. På akutmottagningen har arbetstiderna ändrats ganska mycket. Det har sett lite olika ut hur cheferna har pratat om detta på avdelningarna och bjudit in till delaktighet i förslagen. Men vi är överens med arbetsgivaren om att följa upp och utvärdera löpande hur det fungerar.

Vad upplever du för arbetsmiljöutmaningar på din arbetsplats just nu?

– Vi har höga produktionskrav och vi är inte tillräckligt många för att kunna utföra alla operationer. Dagtid utför vi cancerkirurgi och nattetid blir det då de akuta operationerna. Men det är inte speciellt patientsäkert att utföra operationer nattetid. Och när vi opererar på nätterna så blir vår beredskap sämre eftersom alla resurser är upptagna. Arbetsgivaren vill slimma organisationen ännu mer och vi gör just nu riskbedömningar kring det. 

Upplever du att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens?

– Ja det gör jag. Jag ser en trend att gå över till bemanning. Många av mina kollegor har blivit bemanningssjuksköterskor. På det sättet kan de jobba mindre för samma lön eller jobba lika mycket och tjäna mycket mer. De har också möjlighet att styra mer över sin egen tid.

Regionen tror att de ska få oxfilé för en blodpuddingsbudget.
Annika Hemström, förtroendevald i Uppsala

Vad tycker du om det?

– Jag blir trött på regionerna att de inte har tagit det här på allvar tidigare. De har varit nonchalanta med medarbetares yrkeserfarenhet och släppt kompetens för enkelt. Det blir ett stort kompetenstapp och förlust för avdelningen. Man tror att man ska få en oxfilé för en blodpuddingsbudget. Och det som gör mig mest arg är att skattebetalarnas pengar inte används på ett effektivt sätt.

Hur kommer det sig att du själv stannar kvar i regionen och inte går till bemanning?

– Jag har provat att arbeta inom bemanning under en period och det gav mig mycket värdefull erfarenhet. Men jag vill vara med och påverka långsiktigt på min arbetsplats och då måste jag vara anställd där jag arbetar.

Jag vill vara med och påverka långsiktigt på min arbetsplats och då måste jag vara anställd där jag arbetar.
Annika Hemström, förtroendevald i Uppsala

Hur ser du på framtiden och din karriär?

– Jag tycker det är väldigt spännande och roligt med det fackliga arbetet just nu. Jag har jobbat i 16 år som sjuksköterska på samma sjukhus så jag kan den här verksamheten. Sedan jag engagerade mig fackligt har det skapat en möjlighet att påverka på ett helt nytt sätt. Hade jag insett det tidigare så hade jag ställt upp som förtroendevald för flera år sedan.

Till samlingssidan Nyfiken på uppdraget som förtroendevald

Annikas tips

Annikas tips till dig som är ny som förtroendevald

  • Känn inte att du har hela världen på dina axlar. Fackligt arbete är ett maraton, inte en sprint. Allt måste inte ske på en gång. 
  • Ta hjälp av andra förtroendevalda, det behöver inte vara på din egen arbetsplats. Ta reda på vilka som är fackligt engagerade runt omkring dig.
  • Det är okej att vara ny och var inte rädd för att be om hjälp. Hör av dig till din lokala avdelning och gå de utbildningar som du får möjlighet till.

Hur vet man om man passar som förtroendevald?

  • Har du åsikter om hur saker fungerar på din arbetsplats och ser hur det kan bli bättre? Då finns en grund till att börja påverka och göra skillnad.
  • Är du en person som dina kollegor vänder sig till? Kan du lyfta utmaningar som ni har? Då passar du som förtroendevald. 
  • Det är viktigt att inte ha en egen agenda, utan kunna prata för andra och föra fram era gemensamma åsikter.