Det var en långdragen process för bättre arbetsklimat på akutvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Efter tre års hårt arbete och ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket kunde Vårdförbundets ombud Fatmir Zobaj se glädjande resultat.

- Jag fick i februari 2018 ett beslut från Arbetsmiljöverket om att de nu lägger ner ärendet och anser att cheferna för Ryhov har tagit ansvar för att förbättra arbetsmiljön, säger Fatmir Zogaj som är huvudskyddsombud och en av de från Vårdförbundet i Jönköping som arbetat intensivt med ärendet. Vårt jobb har burit frukt och nu är arbetsmiljön äntligen godtagbar.

Allt började 2015 och eskalerade då 60 procent av de ordinarie sjuksköterskorna slutade på grund av den känsla av otillräcklighet som var ett resultat av den alltför pressade arbetssituationen. De flesta av de som slutade hänvisade till den psykosociala arbetsmiljön och bristen på återhämtning. Personal blev utbränd, sjukskriven, deprimerad och reagerade allmänt negativt på den psykosociala arbetsbelastningen.

Det fanns en långsiktig plan, men de mer omedelbara åtgärderna saknades.

- Både vi och arbetsgivaren var överens om att situationen varit ohållbar och måste förändras, säger Fatmir Zogaj som är styrelseledamot på Vårdförbundets avdelning i Jönköping och dessutom huvudskyddsombud. Det fanns en långsiktig plan, men de mer omedelbara åtgärderna saknades.

På försommaren 2017 valde Vårdförbundet att ta till de rättsliga möjligheter som finns till buds.

En 6:6a lämnades in av Vårdförbundet till Arbetsmiljöverket, vilket i klartext innebär att en begäran om föreläggande eller förbud lämnas in till verket. Efter att ha tagit del av situationen på akutvårdsavdelningen och sett arbetsgivarens förslag på åtgärder valde Arbetsmiljöverket att förelägga om vite på 100 000 kronor.

Om Arbetsmiljöverkets inspektörer senare skulle göra bedömningen att kraven inte är uppfyllda hade arbetsgivaren tvingats betala 100 000 kronor.

Fatmir Zogaj. Foto: Dan Lepp.

Planen för de långsiktiga förbättringarna var godtagbara, men det saknades snabba åtgärder, konstaterar Fatmir Zogaj. Men nu har alltså arbetsgivaren tagit sitt ansvar för verksamheten och arbetsmiljön.

Fatmir är angelägen om att föra fram att arbetsgivaren har en samsyn med Vårdförbundet och medlemmarnas bild av arbetsmiljön.

- Anmälan till Arbetsmiljöverket var vår enda väg fram, säger Fatmir. Förra året ställdes allt på sin spets och nu har vårt gemensamma arbete lett till märkbara förändringar i arbetsmiljön.

Att göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder

Att vara skyddsombud innebär en speciell ställning enligt svensk lag. Enligt Arbetsmiljölagen paragraf 6:6a har skyddsombudet rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas, och vad som händer om det inte åtgärdas.