I din roll behöver du ibland fördjupa dig i vissa frågor. Här samlar vi information och kunskap som vi hoppas ska hjälpa dig. Behöver du personlig rådgivning är du alltid välkommen att kontakta oss.
 • Suntarbetsliv ger verktyg för dig som chef!

  På Suntarbetsliv hittar du stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och gällande regelverk på arbetsmiljöområdet. Tillsammans för friska arbetsplatser!

 • Tips när du upplever etisk stress och oro i din chefsroll

  Hur mår du egentligen? Du som arbetar som chef inom hälso- och sjukvården har ett komplext arbete. Du ansvarar för en god patientsäkerhet, för medarbetarnas arbetsmiljö och att kompetensen är den rätta. Du kan ställas inför svåra etiska dilemman och uppleva oro och samvetsstress.

 • Vägledning: Ditt arbetsmiljöansvar som chef

  Som första linjens chef behövs ditt stöd både för medarbetare, patienter och närstående, i såväl löpande arbete som vid svåra situationer. Det gäller att kunna ta rätt beslut vid rätt tillfälle. Här ger Vårdförbundet vägledning, råd, stöd och tips.

 • Svåra samtal

  Svåra samtal är en av chefens svåraste uppgifter. Inget samtal är det andra likt, men det finns några saker du bör fundera över innan du sätter dig ner med medarbetaren för att diskutera ett problem.

 • Att leda ett medarbetarsamtal

  Medarbetarsamtalet kan öka engagemanget, kreativiteten och delaktigheten hos dig och medarbetaren och bli ett strategiskt instrument för er i verksamhetens utveckling.