Chef i fokus

Vi berättar som vad som händer i Vårdförbundet för dig som chef och ledare och bjuder på matnyttiga reportage som hjälper dig i din chefsroll.
 • Nya chefsspecialister tar sig an utmaningarna för vårdens ledare

  Två nya chefsspecialister tar nu plats på Vårdförbundet. Tillsammans har de gedigen erfarenhet både som sjuksköterskor och chefer i vården på olika nivåer. Nu ska de stötta chefer och ledare men också inspirera blivande chefer att våga ta steget in i chefskapet.

 • Så får du med gruppen i förändring

  Som chef ska man ibland genomföra förändringar tillsammans med arbetsgruppen. För att motivera medarbetarna krävs att du som chef och ledare är både lyhörd och väl förberedd, menar Marianne Hiller, chefsspecialist på Vårdförbundet.

 • Orka stå kvar i förändring

  Verksamhetsplanen för 2018 ska nu verkställas. Många chefer och ledare får nya förändringskrav redan under början av året som gör att verksamhetens långsiktiga mål prioriteras ner. Det är viktigt att tänka strategiskt kring de nya uppgifter som läggs till i verksamheten.

 • Samarbeta mer mellan kommunala verksamheter

  Samarbetet mellan olika kommunala verksamheter är nyckeln både till ökad effektivitet och personcentrerad vård. Det menar Britta Edström, idag chef för vårdstrategiska enheten på Vårdförbundet, men tidigare verksamhetschef i Umeå kommun.

 • Ny chefsenkät skickas ut till medlemmar

  År 2015 gjorde Vårdförbundet en större enkät som skickades till alla chefs- och ledarmedlemmar. Nu är det dags igen, den 16 mars får en majoritet av chefs- och ledarmedlemmarna ge sin bild av arbetssituation och framtida utmaningar.