Chef i fokus

Vi berättar som vad som händer i Vårdförbundet för dig som chef och ledare och bjuder på matnyttiga reportage som hjälper dig i din chefsroll.
 • kvinnlig chef ser på medarbetare

  Vårdförbundets chefs- och ledarenkät: chefer har för stora personalgrupper

  Varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver. Det visar en ny rapport från Vårdförbundet med svar från drygt 1 300 chefer och ledare i hela landet.

 • Victoria Bruun blev först att utses till Årets Vårdchef

  Den 20 oktober 2017 delade Vårdförbundet för första gången ut pris till Årets Vårdchef. Victoria Bruun, avdelningschef för allmänpsykiatrisk slutenvård på Centralsjukhuset i Karlstad,  fick priset. Hon belönades med 50 000 kronor för sitt personcentrerade ledarskap, där såväl patient som personal gagnas av resultatet.

 • Ledarprogrammets deltagare

  Ledarprogrammet avslutades - men 23 personcentrerade projekt påbörjas

  När deltagarna på årets Ledarprogram avslutar sin utbildning, startar de 23 projekt i personcentrerad vård på sina respektive arbetsplatser. Något som leder till att paradigmskiftet av vården går snabbare.

 • Nu är chefens utmaningar fakta - dags att ställa högre krav

  Under hösten släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten "Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft" som visar vikten av ledarskapet för att utveckla vården. Marianne Hiller, chefsspecialist på Vårdförbundet ser möjligheter för chefer och ledare att nu ställa högre krav på bättre förutsättningar.

 • Ny som chef? Så här lägger du grunden i ditt ledarskap

  De första månaderna som chef har betydelse för hur fortsättningen blir i ditt uppdrag. Använd tiden till att lyssna, lära och ställa nybörjarfrågor. Det kan vara avgörande för att fånga medarbetarnas förtroende och skapa resultat.