Vårdförbundet arbetar hårt för barnmorskors villkors- och yrkesfrågor. För att få en bild av våra tankar kring framtidens vård, yrke och villkor för barnmorskor har Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk tagit fram dokumentet ”Vårdförbundets idé, Barnmorska”.

"Vårdförbundets idé, Barnmorska" utgår från Vårdförbundets vision som antogs på kongressen i maj 2018. Den är en berättelse om den framtid vi vill leva och verka i.

Här kan du läsa om Vårdförbundets idé, Barnmorska i sin helhet.

Men i korthet vill Vårdförbundet:

  • ha en modern och nära vård som är proaktiv, hälsofrämjande och kan möta personer med vitt skilda behov
  • att alla ska ges möjlighet till en jämställd, personcentrerad och patientsäker vård.
  • att alla ska ha rätt att fatta beslut om sin kropp.
  • att mänskliga rättigheter är verklighet överallt och att alla upplever hälsa, livskvalitet och mening.
  • att samhället genomsyras av jämställdhet på alla plan.

Visionen är skriven i ett framtida perspektiv och målar upp en bild av en framtid vi har modet att tro på. Barnmorskan finns för dig genom hela livet inom många olika områden:


Alla har rätt till lika vård på lika villkor

Vårdförbundet arbetar för en jämställd vård på lika villkor. Det ska inte ha någon betydelse vilken könstillhörighet du har, vilket land du är född i, var du geografiskt bor eller vilka ekonomiska förutsättningar du har. Alla har rätt till lika vård på lika villkor och rätten till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa för hela befolkningen är självklart.

 

Frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta yrkeshandläggaren för barnmorskor, Carita Sturesson, carita.sturesson@vardforbundet.se