"Kollektivavtal med SKR", "Juridisk hjälp av vårdkunniga om något händer mig", "Vi hör ihop med liknande yrken". Ja, det är några av de anledningar till att barnmorskor är medlemmar i Vårdförbundet. Här kan du läsa mer om de vinster som dina kollegor ser med att vara medlem.

Cecilia, barnmorska:

VILLKOR "Vi medlemmar som jobbar i den direkta vården vet hur viktigt det är med våra arbetsvillkor och det är ju det som Vårdförbundet jobbar för. Så därför ska man vara med."

RESULTAT LÖN "För ett antal år sedan gick Vårdförbundets barnmorskemedlemmar ihop lokalt och träffade politiker och chefer och visade med statistik att man låg lågt i lön. Det gav resultat, man fick ett större lönepåslag. Det är en stor framgång."

Veronica, barnmorska:

STORT FÖRBUND "Jag är sjuksköterska och barnmorska och för mig  har Vårdföbundet varit det självklara valet eftersom det är ett stort förbund, har många medlemmar och på det sättet kan man påverka mycket."

MYCKET GEMENSAMT "Det är många frågor som vi har gemensamt, som är intressanta att driva. Vi ligger ganska lika lönemässigt, vi jobbar under samma förhållanden med till exempel arbetstider. Vi jobbar i ett yrke som samhället behöver hela tiden så är det lite speciellt. Om man jämför med andra yrken som kan ta semester hela juli till exempel."

Anne-Sofie, barnmorska:

FÖRHANDLINGSVÄGAR "Vårdförbundet sitter och förhandlar direkt med SKR-Sveriges kommuner och regioner och det är ju helt outstanding. Det betyder allt att man förhandlar direkt med den som sitter med mandatet."

STÖD VID ANMÄLAN "Om du hamnar i en IVO-anmälan, så kan du kostnadsfritt vända dig till Vårdförbundet och få hjälp."

Elisabeth, barnmorska:

LIKNANDE ARBETSVILLKOR "Vare sig du är sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller barnmorska så är arbetstidsfrågan jätteviktig till exempel. Hur har vi det på jobbet? Ska vi orka jobba ett helt yrkesliv heltid? Det är ju sådana frågor och de är ju likvärdiga. Det spelar ingen roll vilken yrkesgrupp du tillhör."

PÅVERKANSARBETE TAR TID "En kollega frågade mig hur jag tänkte innan jag började jobba fackligt och jag svarade att jag visst hade kunnat tänka mig ett eget förbund. Men nu när jag har jobbat länge så ser jag att det här är så mycket påverkansarbete, det har till exempel tagit 22 år att få till en arbetstidsförkortning på natten. Det är ett arbete som kräver så mycket nötande. Det är ingen quickfix. Och jag tycker att vi i Vårdförbundet är på bra väg att nöta upp stigar och det gäller också i högsta grad i barnmorskefrågor."

Ingrid, barnmorska:

LOKAL FRAMGÅNG "Efter samtal med arbetsgivaren så lyckades Vårdförbundet få till mer lönemedel till barnmorskor i primärvården efter en satsning som arbetsgivaren gjort enbart på slutenvården. Reslutatet av det blev att de flesta barnmorskor stannade kvar i primärvården istället för att gå till slutenvården."

VÅRDFÖRBUNDETS NATIONELLA BARNMORSKENÄTVERK "Det stärker yrkesgruppen att känna att vi har en tillhörighet i organisationen genom nätverket. Här kan vi ge varandra förslag på utvecklingsdelar för att hitta framgångar. Exempelvis kan vi tala om arbetsmiljön på vårdcentralerna, där man har för många gravida per barnmorska. Men även arbetsmiljön på förlossningsklinikerna som har blivit alldeles för tuff."

Kerstin, barnmorska:

VI KAN VÅRDEN "Det som är viktigast för mig är att vi kan vården. Vi har liknande problematik, men vi är unika i varje profession."

DYGNET RUNT "Det komplexa är att vi jobbar dygnets alla timmar och det gör ju skillnad när det gäller avtal. Man behöver bättre återhämtning och mer fritid."

LÖN "Man driver frågor om lönespridning, löneutveckling och livslön och det är väldigt centralt just nu och då även för barnmorskorna. Kollektivet har samma problem och därför är det bra att vara med som medlem i Vårdförbundet som barnmorska."