Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu är vi i konflikt. Nu behöver vi ditt stöd.

Med själ och hjärta är vi stolta över att arbeta i sjukvården. Under pandemin hyllades vi som hjältar! Men nu, några år senare har vi snarare fått det sämre, med färre kollegor med rätt kompetens, scheman som gör livspusslet omöjligt och brutala nedskärningar runt om i landet.

Vi behöver förutsättningar för att kunna ge alla patienter den vård de har rätt till. Vi vill göra ett gott jobb och lägga vår tid på det vi utbildats och legitimerats för – att ge omsorg, att lindra lidande och att rädda liv.

Vi måste kunna garantera patientsäkerheten. Och det håller inte längre.

Våra yrken var tidigare friska, nu är de bland de sjukaste. Många får scheman där de måste arbeta 6 av veckans 7 dagar. Nästan 30 procent av Vårdförbundets medlemmar har valt att gå ner i arbetstid och många för att få mer vila och återhämtning.

Det har blivit tuffare att arbeta i vården och det får konsekvenser. Fyra av tio unga medlemmar tror inte att kommer att jobba kvar inom sjukvården. Det är ett nödrop, och alarmerande om vi ska ha en sjukvård som fungerar och där patienter får den vård de har rätt till.

Vi måste agera innan det är försent, därför drar vi nu i handbromsen. Vårdförbundet har varslat om strejk med start den 4 juni. Det gör vi för att vi inte fått gehör för våra yrkanden i avtalsförhandlingarna med SKR och Sobona.

Våra krav är rimliga:

  • Vi vill ha hållbara, jämställda heltider.
  • Vi vill ha hållbara scheman.
  • Vi vill ha 4 veckors sammanhängande semester på sommaren.
  • Vi vill att lönerna ska höjas så att det blir jämställt.
  • Vi vill förstå varför vi får den lön vi får.
  • Vi vill inte behöva vänta ett halvår på besked och utbetalning av löneförhöjningar. 

Vill du visa att du stöttar oss?

  1.  Ladda hem bilder i olika format för sociala medier
  2. Skriv i sociala medier och tagga oss gärna @vardforbundet och skriv "hashtagen": #RäddaVården

Välkommen som medlem

Arbetar du som biomedicinsk analytiker, barnmorska, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska och är inte medlem i ett fackförbund? Välkommen till Vårdförbundet!

Bli medlem här