Om du är barnmorska och uppfyller krav på inskolning kan du förskriva preventivmedel och läkemedel mot verifierad ano-genital klamydiainfektion.

Förskrivningsrätten för barnmorskor regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:21)

För förskrivningsrätt krävs barnmorskeexamen och adekvat inskolning under minst 30 timmar i preventivmedelsrådgivning.

Förskrivningsrätten gäller oberoende av om barnmorskan är anställd i den offentliga eller privata sektorn eller om barnmorskan driver en egen privat mottagning.

Förskrivningsrätt för preventivmedel

Barnmorskan har förskrivningsrätt för preventivmedel i födelsekontrollerande syfte. Förskrivningsrätten omfattar hormonella medel i födelsekontrollerande syfte samt förskrivning och insättning av spiraler, se bilaga 3 i Läkemedelsverkets föreskrifter (Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75) Cirka 85-90 procent av alla preventivmedel förskrivs av barnmorskor. Barnmorskor får också förskriva läkemedel mot verifierad ano-genital klamydiainfektion.

Vårdförbundet vill ha utökad förskrivningsrätt

Vårdförbundet arbetar för att barnmorskors förskrivningsrätt ska utökas där barnmorskor kan förskriva och ordinera alla läkemedel inom sitt kompetensområde exempelvis hormonbehandling för att lindra klimakteriesymptom, hormonella preparat på annan indikation än födelsekontroll, antiemetika, järnpreparat och D-vitamin till gravida. Förbundet anser även att specialistutbildade barnmorskor ska kunna förskriva och ordinera läkemedel med indikation medicinsk abort.

Genom en utökad förskrivningsrätt för barnmorskor kan barnmorskan fortsätta bidra med sin kunskap och kompetens i mötet med individen men även ge individen rätt stöd och behandling direkt vid besöket. Därmed skulle hänvisningar till annan instans undvikas vilket förebygger onödiga besök till hälso- och sjukvården. Förskrivningsrätten hade gett barnmorskan möjlighet att utöver råd och stöd även ge behandling direkt inom kompetensområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Det skulle bidra till en ökad tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet till individen.

Registrering hos Socialstyrelsen

Anmälan om registrering av förskrivningsrätt ska göras på avsedd blankett och skickas till Socialstyrelsen. När förskrivningsrätten är beviljad får yrkesutövaren en förskrivarkod. Uppgift om förskrivningsrätt förs in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HoSP).