Löneförhandling mellan chef och medarbetare

Inför din första anställning eller när du byter arbete har du möjlighet att förhandla om både lön och villkor. Här får du tips på hur du kan förbereda dig före din löneförhandling. När du väl är anställd sätts din årliga lön i samtal med din chef utifrån hur du bidragit till verksamhetens utveckling och mål.

Ta det av våra bästa tips i checklistan nedan

Att söka jobb

 • Sök många jobb och gärna hos olika arbetsgivare. Inte bara de som du är mest intresserad av. Tänk på att du har ett helt arbetsliv framför dig och det första jobbet måste inte vara drömjobbet. 

 • På de flesta orter i landet är det en stor efterfrågan på sjuksköterskor, men i vissa glesbygdskommuner kan tjänsterna vara färre. Kolla upp hur det ser ut där du bor. 

 • Fundera över vad som är viktigast för dig. Är det lönen, arbetsgivaren, arbetsplatsen eller kanske arbetstiderna?

 • Ange aldrig lönekrav eller lämna referenser när du skickar in din ansökan/cv.

Att gå på anställningsintervju

 • Förbered dig väl genom att göra upp en lista över dina meriter. Du kanske har kvaliteter som inte framgår i ditt cv? Kanske är du aktiv inom föreningslivet eller har tidigare arbetslivserfarenhet? Talar du ett annat språk? Eller har du omvårdnadserfarenhet från att ha tagit hand om dina syskon? 

 • Nämn gärna under intervjun att du sökt en hel del olika jobb men berätta aldrig hur gärna du vill ha just det här jobbet, då hamnar du i underläge! De ska vara angelägna om att anställa just dig, du har många jobb att välja på.

 • Använd intervjutillfället för att ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen och din roll på den. Det enklaste sättet att få arbetsgivare att prata är genom att ställa öppna, raka och objektiva frågor. Omständigheter på din kommande arbetsplats ska vägas in i ditt löneanspråk:
  Hur många patienter har arbetsplatsen?
  Förekommer överbeläggningar och hur löser arbetsgivaren detta?
  Vad har mottagningen för öppettider?
  Hur många sjuksköterskor jobbar samtidigt? 
  Vilka andra yrkesgrupper ska jag jobba med?
  Vilka arbetstider gäller; dag/kväll/helg, rullande schema med dag/kväll/helg eller annat?
  Förekommer jour eller beredskap?
  Vad har arbetsgivaren för utmaningar?
  Hur är arbetsmiljön på den här arbetsplatsen?

 • Framför INTE några lönekrav under intervjun eftersom du då riskerar att bli bortvald för att du begär för mycket och kan hamna för lågt om du är för angelägen. Undvik frågan vänligt men bestämt med att du inte ännu har satt dig in i detta med lön, men att du ska göra det och att ni kan diskutera lön OM du blir erbjuden anställningen.

Att förhandla lön

 • Strategi är A o O. Därför är det viktigt att förbereda löneförhandlingen från början till slut.

 • Lönen förhandlas individuellt vilket innebär att det inte finns ingångslöner. Dina kvalifikationer sedan tidigare ska alltid räknas med.

 • Sätt dina personliga lönegränser inför förhandlingen (högsta/optimal/lägsta löneläge). Du går alltid ut på högsta löneläget, medan du aldrig bör acceptera en lön under ditt på förhand bestämda lägsta läge. En lyckad förhandling närmar sig alltid ditt optimala löneläge.

 • Fundera över ditt mindset. Du ska inte be om ursäkt för att du begär en skälig lön. Det är professionellt att lägga ett högre löneanspråk och det visar på att du vet hur en löneförhandling går till. Förbered dig istället på att arbetsgivaren kommer att försöka använda sig av din naturliga förmåga till anpassning och samvete i förhållande till omvärlden. Detta är inte relevant för dig i din löneförhandling utan arbetsgivarens problematik att lösa.

  Förhandlingen består till delar av maktbalans och det ska du nyttja till din fördel genom att på ett lugnt och tryggt sätt berätta om dig själv och ditt yrke, kompetens och erfarenhet.  Ett tips är att inte söka din drömtjänst först utan se till att få en så hög lön som möjligt först – och sedan växla över till din drömavdelning! Om de vill ha dig mer än vad du vill ha dem, hamnar du per automatik i överläge i förhandlingen.

 • Våga hålla ordet under förhandlingen och ta din tid att resonera om anställningens syfte, långsiktighet och ingång. Ibland är det så att retoriken under förhandlingen dels tenderar att endast handla om siffror men också att sätta motparten i ett hörn där det blir svårt att hitta ut.

  Detta kan du vända genom att ställa frågor kring långsiktigheten i anställningen och de ingångsvärden som ska sättas på plats. Ingen anställning blir långvarig om någon part anser att den inte har blivit tillräckligt kompenserad! Arbetsgivaren vinner på att löneförhandlingen går fort fram, inte du! Se därför till att ta gott om pauser och betänketid under förhandlingen, ställ öppna frågor som ”hur går vi vidare härifrån?” och ta din tid till att berätta hur du ser på anställningen och varför du är värd din lön. Bryt förhandlingen om ni står still och be att få återkomma inom ett par dagar. En förhandling är inte över förrän den ena parten ger med sig.

 • Ofta brukar arbetsgivaren fråga HR för att sedan komma tillbaka med ett löneläge som är marginellt högre än arbetsgivarens utgångsläge. Glöm inte att löneförhandlingen fortfarande är pågående i detta läge. Antingen fortsätter du att diskutera eller så sätter du ner foten och tackar nej eftersom arbetsgivaren inte vill betala dig ett skäligt pris för dina tjänster. Viktigt att du kan sätta den här gränsen om dig själv! Ditt lägsta läge måste du alltid värna.

 • Glöm inte heller att du är ditt eget roder. Du måste bestämma dig för vad du är värd. Du kan alltid bilda dig en uppfattning från statistiken som vi gärna vägleder dig i och som Vårdförbundet har på sin hemsida. Men till syvende och sist är det du som bestämmer!

 • Som medlem kan du alltid ta hjälp av oss på Vårdförbundet direkt för utökad lönecoaching och hjälp med anställningsvillkor. Berätta gärna för dina studiekamrater om denna tjänst, ifall att de inte vet hur de ska förhandla lön.

 • Ta del av aktuell lönestatistik som vi erbjuder alla våra medlemmar. 

Kontakta Vårdförbundet Direkt för att få personlig rådgivning

Våra lönerådgivare kan hjälpa dig att få svar på frågor som till exempel:

 • Vad påverkar min första lön?
 • Hur ser lönestatistiken ut?
 • hur förbereder jag mig bäst inför en löneförhandling?
 • Vad är viktigt att tänka på innan jag skriver på ett anställningsavtal?
 • Hur värderar arbetsgivaren min tidigare erfarenhet?

Ring oss på 0771-420 420 eller använd vårt webbformulär för att komma i kontakt med oss.

Vårdförbundets mål är att stötta dig genom hela din karriär. Vi finns alltid här för att svara på kluriga frågor om villkor, lön, arbetstider, föräldraledighet, scheman med mera. Och samtidigt arbetar vi oförtröttligt med att förbättra dagens och framtidens villkor för våra medlemmar. Tack för att du är medlem i Vårdförbundet, du gör all skillnad! Och stort lycka till!

Ge gärna feedback genom att klicka på någon av knapparna nedan, så vi vet om du saknar någon information.