Är du en av Vårdförbundets medlemmar som arbetar i den privata sektorn? Då heter din tjänstepension ITP. ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som har förhandlats fram av PTK, där Vårdförbundet ingår, och Svenskt Näringsliv.

Det finns två varianter av ITP: ITP 1 och ITP2.

ITP 1 - Premiebestämd ålderspension

ITP 1 gäller för dig som är född 1979 eller senare men även vissa tidigare födda kan omfattas då vissa företag kan erbjuda enbart ITP 1. Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand.

  • Du börjar tjäna in ålderspensionen när du fyller 25 år.
  • Du väljer själv förvaltare och sparform för hela beloppet.

Hur mycket pengar betalas in?

  • Premien är 4,5 procent av en bruttolön på upp till 47 625 kronor i månaden. 
  • Om du tjänar mer än 47 625 kronor i månaden beräknas premien på 30 procent på den lönedel som övergår 47 625 kronor.

Hur stor blir pensionen?

Det går inte att säga på förhand hur stor pensionen blir. Pensionens storlek beror på din lön, hur länge du kommer att ha ITP 1 och hur du har valt att placera premierna.

ITP 2 - Förmånsbestämd ålderspension

ITP 2 gäller för dig som är född 1978 eller tidigare.

Att pensionen är förmånsbestämd betyder att pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand.

ITP 2 består av två delar:

  1. En förmånsbestämd del som förvaltas av Alecta.
  2. En premiebestämd del som du själv kan placera. Denna del kallas ITPK.

Hur mycket pengar betalas in?

Premiens storlek räknas ut av din ålder, din lön, din beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare.

ITPK utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön. Denna del kan du själv placera.

Hur stor blir pensionen?

Om du har arbetat i 360 månader (30 år) blir pensionens storlek som du ser nedan. Tjänstetid räknas från 28 års ålder. För varje månad som saknas minskas pensionen med 1/360-del.

  • Årslön upp till 571  500 kronor - 10 procent pension i procent av lönedel
  • Årslön mellan 571 500 – 1 524 000 kronor -  65 procent pension i procent av lönedel

Storleken på din ITPK beror på din lön, hur länge du haft ITPK och hur du valt att placera premierna.

10 taggare

Har du en pensionsmedförande lön som överstiger 10 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en årslön om 762 000 kronor år 2024, kan du komma överens med arbetsgivaren om en alternativ pensionslösning, så kallad 10-taggarlösning. Läs mer om 10 taggar lösning på PTK:s webbplats.

Avtalats rådgivningstjänst - Kostnadsfri och opartisk rådgivning

Ett bra tips är att se över och anpassa din ITP till dina egna behov. Både när det gäller placering av tjänstepensionspengar och val av efterlevandeskydd. Avtalats rådgivningstjänst ger personlig rådgivning. Rådgivningstjänsten är kostnadsfri och oberoende av banker och fondbolag.