Vill du förkovra dig, utvecklas eller bara testa något nytt? Från 1 oktober 2022 kan du söka omställningsstudiestöd för att plugga med bibehållen del av lönen. Förmånen är en kombination av kollektivavtalade rättigheter och lagstiftade studiemedel.

Här har vi samlat information om vad stödet innebär, vem som omfattas, hur du gör för att söka studier med omställningsstöd, hur mycket pengar du kan få och vilka regler som gäller. Du hittar även specifik information med utgångspunkt i det kollektivavtal du tillhör och information om var du kan få ytterligare råd och stöd.

Observera att arbetsgivaren fortfararande är skyldig att ge dig den funktionsutbildning, fortbildning och kompetensutveckling du behöver inom ramen för ditt nuvarande arbete – omställningsstudiestödet ligger alltså utanför detta.

Viktigt! Innan du går vidare och ansöker hos CSN är det viktigt att du först kontaktar din omställningsorganisation för rådgivning.

Information per sektor

Avtalsskrivningarna ser lite olika ut i de olika sektorerna. Välj den sektor som du arbetar inom för att läsa mer. 

Avtalade fördelar om livslångt lärande

Arbetsmarknadens parter har det senaste året kommit överens om förutsättningarna för förändringar av både anställningstryggheten och möjligheter till livslångt lärande och omställning under arbetslivet – tanken är att förändringarna ska balansera varandra. Riksdagen har därefter fattat beslut om ny lagstiftning som bygger vidare på de avtalade delarna. De nya omställningsavtalen ger dig alltså bättre möjligheter till omställning, kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Du kommer att kunna plugga mitt i karriären med upp till 80 procent av din lön (beroende på kollektivavtal och lön) i 44 veckor. Arbetar du inom region, kommun eller kommunalt bolag kan du studera i upp till 88 veckor med del av lönen.

Läs mer under länkarna Region- och kommunsektorn, Privat sektor samt Statlig sektor.

De nya omställningsavtalen ger dig bättre möjligheter till omställning, kompetensutveckling och ett livslångt lärande.

Detta innebär det nya omställningsstudiestödet

Det nya statliga omställningsstödet ger dig som är mitt i arbetslivet ekonomiska förutsättningar för studier och ett livslångt lärande. Syftet är att du ska bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Från och med den 1 oktober 2022 kan du söka en kombination av ett statligt bidrag med ett frivilligt CSN-lån och därigenom komma upp till maximalt 80 procent av din nuvarande lön som ersättning under studietiden. Beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av kan du få kompletterande studiestöd från din omställningsfond.

Läs mer under länkarna Region- och kommunsektorn, Privat sektor samt Statlig sektor.

Läs mer om omställningsstudiestödet

Vem har rätt till omställningsstudiestöd?

För att kunna få stöd behöver du uppfylla bland annat följande kriterier:

 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd,
 • Vara mellan 27 år och 62 år,
 • Vara etablerad på arbetsmarknaden, vilket innebär att du behöver ha haft arbete som din huvudsyssla under minst åtta år och arbetat i genomsnitt 16 timmar per vecka samt
 • Ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden, vilket innebär att du behöver ha arbetat minst tolv månader av de senaste 24 månaderna.

Vilka utbildningar kan jag gå?

För att du ska kunna få omställningsstudiestöd behöver den utbildning du söker till uppfylla vissa kriterier. Läs alla detaljer på CSN:s webbplats

Villkor för att få omställningsstudiestöd:

 • Den ska stärka din ställning på arbetsmarknaden.
 • Vara studiemedelsgrundande. Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställnings­­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.
 • Studierna ska genomföras på mellan 20 och 100 procents studietakt.

Hur mycket pengar kan jag få?

Omställnings­­­studiestödet består av ett omställningsstudiebidrag och ett omställningsstudielån. Som högst kan du få 80 procent av inkomstbortfallet upp till 4,5 inkomstbasbelopp (maximalt 21 300 kr). Du kan välja att enbart använda bidraget och avstå lånedelen från CSN. Bidragsdelen är skattepliktig och pensionsgrundande.

Omställningsstudiestöd ges för högst 44 veckors heltidsstudier, men du kan välja att gå en kurs som är minst en vecka eller en utbildning motsvarande max två år. Observera även att vissa kollektivavtal ger förutsättningar för ett kompletterande studiestöd i upp till 88 veckor.

Läs mer under länkarna Region- och kommunsektorn, Privat sektor samt Statlig sektor.

Checklista innan du söker studier och omställningsstudiestöd

Planera dina studier i god tid och följ checklistan nedan:

 • Vad vill du studera och när – heltid eller deltid?
 • Kommer utbildningen att stärka din ställning på arbetsmarknaden?
 • VIKTIGT! Kontakta din omställningsorganisation för att få rådgivning innan du ansöker till CSN.
 • Meddela arbetsgivaren i god tid om att du vill vara ledig för studier – din ansökan om studieledigt måste skickas in minst sex månader innan kursstart.
 • Ansök om omställningsstudiestöd på csn.se. Ansökan öppnar den 1 oktober 2022. Innan dess går det inte att ansöka om omställningsstudiestöd.
 • Håll koll på när sista ansökningsdag är för den utbildning du vill gå
 • Kommer omställningsstudiestödet att räcka för hela din utbildning? Om inte, planera för att finansiera den sista delen av studierna.

Checklista på CSN:s webbplats

CSN har en utförlig checklista med alla länkar du behöver inför din ansökan 

Tänk på!

Observera att du inte måste söka omställningsstudiestöd på heltid även om du vill studera på heltid. Du kan också ta ut stödet på deltid under längre tid ifall dina studier pågår längre tid. Vissa kollektivavtal godkänner också förlängt/kompletterande studiestöd. Kontrollera därför vilket avtal du tillhör och vilka regler som gäller. Läs mer under länkarna Region- och kommunsektorn, Privat sektor samt Statlig sektor.

Var hittar jag mer information?

CSN är den myndighet som hanterar omställningsstudiestödet. Här hittar du svar på de flesta frågor som kan uppkomma.

Där hittar du också länkar till de olika omställningsfonder som, beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av, kan hjälpa dig med råd och stöd.

Om du vill läsa mer om omställningsstudiestödet hittar du mer information på regeringens hemsida. Regeringen har också gjort en kort film som presenterar reformen. 

Omställningsstudiestödet blir ännu bättre med kollektivavtal!

Flera kollektivavtal innehåller ännu förmånligare regler för omställningsstudiestöd än vad lagstiftningen ger. Vi fyller inom kort på med information för medlemmar som arbetar i privat sektor respektive staten.