Nu inför fler landsting Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning, AST. Har du blivit erbjuden en utbildningsanställning eller funderar du på att söka en? Här kommer tips på vad du bör tänka på!

När du utbildar dig till specialist ska du ha bra villkor. Därför har Vårdförbundet tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring, AST, och arbetar för att landsting och kommuner ska införa den.

På senaste tiden har vi nått flera framgångar. I slutet av 2016 slöt vi ett nytt centralt avtal med SKL där bland annat vikten av utbildningsanställningar lyftes fram för att kunna lösa bristen på specialistsjuksköterskor. Regeringen har också skjutit till 300 miljoner kronor så att landsting ska kunna göra satsningar som leder till fler specialistsjuksköterskor.

Så söker du en AST

AST innebär att du har en utbildningsanställning som ger dig full lön och villkor enligt kollektivavtal under specialiststudierna. Om du är intresserad av att specialistutbilda dig och din arbetsgivare erbjuder AST är det så här du gör för att ansöka:

 • Sök en utbildningsanställning hos arbetsgivaren.
 • Sök samtidigt till specialistutbildningen vid högskola/universitet.
 • Det är först när du kommit in på specialistutbildningen som du kan få en utbildningsanställning.

Detta gäller för en utbildningsanställning enligt AST

 • Utbildningsanställningen är en heltidsanställning.
 • Studietakten kan variera. Många som har en AST idag studerar på halvfart.
 • Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på arbetsplatsen.
 • Under utbildningen har du samma lön, villkor och förmåner som när du jobbar.
 • Efter utbildningen erbjuds du en tjänst som specialistsjuksköterska i verksamheten.
 • Du förbinder dig inte att arbeta kvar hos arbetsgivaren en viss tid.

Bindningskontrakt

Vissa arbetsgivare har valt att införa så kallade bindningskontrakt med återbetalningsskyldighet, där du förbinder dig att arbeta kvar hos arbetsgivaren under en viss tid. Vårdförbundet avråder dig från att skriva på den typen av kontrakt.

Ett bindningskontrakt innebär både osäkra juridiska och ekonomiska konsekvenser för dig som individ. Om du blivit erbjuden en utbildningsanställning där arbetsgivaren vill ha ett bindningskontrakt kontakta Vårdförbundet Direkt för rådgivning.

Om AST inte finns i ditt landsting

Vårdförbundet jobbar för att alla arbetsgivare i vården ska erbjuda utbildningsanställningar enligt AST. På vår AST-karta kan du se om din arbetsgivare har infört AST eller är intresserad av att göra det. Just nu pågår många samtal med arbetsgivare - om du vill veta mer om hur diskussionerna går i ditt landsting kan du kontakta din lokala avdelning. Du kan också själv vara med och påverka genom att berätta om AST för din arbetsgivare. Här är några tips:

 • Berätta för din chef att du vill specialistutbilda dig och att AST är en bra modell.
 • Beskriv tillsammans med din chef och kollegor hur behovet av specialistutbildade ser ut hos er. Prata med arbetsgivaren om behovet och berätta om AST.
 • Fråga efter AST när du söker nytt jobb. Visa att du är intresserad av att utveckla dig inom din profession. Att få en AST kan till exempel ingå i ett anställningsavtal.
 • Ta kontakt med din lokalavdelning och be dem berätta mer om AST för din arbetsgivare.

Vill du veta mer om AST?

Här kan du läsa mer om AST. Här finns vanliga frågor och svar, filmer och intervjuer med medlemmar som går AST och vår AST-karta förstås.