Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det innebär att detta är en bra karriärmöjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper. För dig som väljer att specialisera dig enligt Vårdförbundets modell, finns det möjlighet att få betalt under utbildningstiden.

En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

En specialistutbildning ger fördjupade omvårdnadskunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument inom ett specifikt vårdområde. Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå. Utbildningen omfattar då 60 -75 högskolepoäng.

Det finns elva olika fasta program att välja mellan: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Det finns dessutom ett tolfte program som varje lärosäte själv kan bestämma inriktning på. Det innebär att det idag även finns ett flertal andra specialistutbildningar inom exempelvis hjärtsjukvård och diabetesvård.

För att se vilka specialistutbildningar som finns på varje enskilt lärosäte besök www.antagning.se och ange specialistsjuksköterskeexamen i menyn för examen som du hittar under ”flera sökalternativ”.

Du kan välja att gå en specialistutbildning med studiemedel, men det finns också möjlighet att gå en utbildning som är kombinerad med anställning. Vårdförbundet har idag tagit fram en modell för detta, Akademisk specialisttjänstgöring (AST). Flera landsting och kommuner har anslutit sig till denna modell.