Är du företagare eller entreprenör i vården? Drömmer du om att starta ett nytt företag? Som medlem i Vårdförbundet får du personlig rådgivning, stöd och service för att förverkliga ditt företagande. Genom våra mötesplatser för företagare och entreprenörer kan du också möta kollegor och utbyta erfarenheter och idéer.

Vårdförbundet ger dig en plattform för att koppla ihop din profession med entreprenörskap. Hela Vårdförbundet är engagerat i servicen till dig som är företagare och till dig som är i startgroparna och vill utveckla din idé.

Vi erbjuder dig som medlem:

  • Hjälp med utveckling av din affärsidé inom vårdområdet.
  • Personlig rådgivning inför nystart av företag.
  • Rådgivning om vårdavtal: auktorisation vid vårdval, avtal vid konsultverksamhet etc.
  • Ett visst juridiskt stöd.
  • Utbildningar för dig som entreprenör och företagare.
  • Hjälp att hitta lämpliga samtalspartners när du vill utveckla din affärsidé eller ditt företag.
  • Riktprislista på vad du ska ta betalt om du ska arbeta som konsult.
  • 20 procents rabatt på försäkringar genom Folksam. Folksams Företagsförsäkring ger ett bra grundskydd. Du kan även försäkra dig själv, dina anhöriga och ditt hem till förmånliga villkor.

Mötesplats företagare

Utifrån våra fyra professioner bjuder vi in till unika mötesplatser för företagare och entreprenörer. Där får du möjlighet att möta kollegor som driver egna företag inom vården. Vårdförbundet arrangerar olika mötesplatser runt om i landet.

Vi vill utveckla företagandet i vården

Vi ser att en mångfald i utövandet av vården bidrar till vårdens utveckling. Vårdförbundet bedriver därför aktiv lobbyverksamhet för att utveckla företagandet i vården. Vi lyfter möjligheterna och agerar för att det ska bli enklare för dig att driva eget företag inom vården.

Kontakta oss

Ring till Vårdförbundet direkt på 0771-420 420 eller via vårt webbformulär.