För dig som vill arbeta i något av de nordiska länderna finns goda möjligheter. På den här sidan hittar du tips på länkar med information och hjälp kring det.

De nordiska länderna har sedan 1950-talet haft överenskommelser om en gemensam arbetsmarknad inom hälso- och sjukvård. Idag är det vanligt att till exempel svensk personal arbetar i Norge. Det är alltid bäst att kontakta organisationerna direkt i det aktuella landet för att få den senaste informationen.

Nedan kommer länkar för dig som vill veta mer.

Fackligt medlemskap

När du fått jobb i ett nordiskt land är det viktigt att du blir medlem i ditt fackförbund för att få stöd och hjälp.

På webbsidan Nätverk i Norden kan du hitta ditt förbund med  Vårdförbundets yrken
Om du vill kan du vara kvar som medlem och bara justera ditt beräknade löneläge. Kontakta Vårdförbundet Direkt som hjälper till med detta.

Nordiska ministerrådet har mer information om det nordiska samarbetet:
Norden.org

Till ansökan brukar man behöva bifoga ett antal dokument som t ex kopior på dina avgångsbetyg, kopia på din legitimation från Socialstyrelsen och kopia på ditt pass. Dokumenten behöver vidimeras av Notarius Publicus eller din högskola och för det behövs originalhandlingar. Det är inte alltid fackliga organisationers vidimeringar accepteras av myndigheter i andra nordiska länder. 

Om du har ett europeiskt yrkeskort gör du en förenklad ansökan. Läs mer.

Länktips för mer information

Här hittar du info om alla nordiska länder.

Norge

För att ta reda på mer om legitimation/auktorisation hittar du information på Helsedirektoratets webbplats

Besök även gärna Grensetjänsten som är en informationstjänst som ger gemensam information från myndigheter som sträcker sig över gränsen mellan Norge och Sverige.

Danmark

Besök Öresunddirekt som förmedlar information från myndigheter i Sverige och Danmark för de som jobbar i Öresundsområdet.

Finland

För information om Finland kan du besöka Infofinland.fi.