Det finns stora möjligheter inom för dig som medlem att arbeta i ett annat land än Sverige. Var du än vill jobba behöver du lägga lite tid på att ansöka om erkännande av din legitimation hos värdlandet. Vi har samlat kontaktuppgifter och information om arbete utomlands.

Du måste alltid ansöka om legitimation/auktorisation i det land du vill arbeta. Första steget är att ta reda på vilka krav som värdlandet ställer. Socialstyrelsen kan hjälpa till med kontaktuppgifter till den myndighet du måste kontakta för att ta reda på detta.

Bli godkänd i landet där du vill arbeta

Första steget är att ta reda på vilka krav som värdlandet ställer. Socialstyrelsen kan hjälpa till med kontaktuppgifter till den myndighet du måste kontakta för att ta reda på detta.

Nästa steg är att ansöka om erkännande av din legitimation/auktorisation hos ansvarig myndighet i det land du vill arbeta. De kan också upplysa om till exempel krav på språkkunskaper, eventuella lämplighetsprov med mera. Här finns mer information om var du vänder dig för att ta reda på reglerna i det land i EU du vill arbeta.

Socialstyrelsen hjälper till med de intyg du behöver samt adresser och kontaktuppgifter.  Vi på Vårdförbundet kan hjälpa till med kontakter till de fackliga organisationerna i det land du vill arbeta.  

Gå med i fackförbundet i det nya landet

Vi rekommenderar att du går med i det fackförbund som finns i det land du tänkt arbeta i. Det är en förutsättning för att du ska få hjälp när du behöver det. Vårdförbundet bistår gärna med kontaktuppgifter. 

Under den tid du befinner dig utomlands kan du ändå stanna kvar som Vårdförbundsmedlem och då till en reducerad avgift. Kontakta Vårdförbundet Direkt, så får du hjälp med det.

Det här är viktigt att ta reda på inför arbete utomlands:

 • Har arbetsgivaren avtal med den nationella yrkes/fackliga organisationen?
 • Vilka övergångsregler gäller för a-kassan?
 • Gäller dina privata försäkringar utomlands? Till vilken kostnad och hur länge?
 • Behöver du behålla din hemförsäkring? Tänk på att om du har en hemförsäkring knuten till ditt medlemskap i Vårdförbundet så avbryt det om du säger upp medlemskapet.
 • Vilka svenska förmåner från den allmänna försäkringskassan har du under tiden?
 • Vilka skatteregler är aktuella i ditt fall? Skatteverket kan ge dig besked om det.
 • Hur får du din legitimation i det nya landet? Har du rätt att arbeta utan att få ett erkännande av någon instans? Ambassaderna och /eller Socialstyrelsen  brukar kunna bistå med information om detta.
  Försäkringar.

Många av dessa har vi i Sverige via kollektivavtalen. Hur ser det ut i det land du ska arbeta?

 • Sjukvårdsförsäkring. Har de något försäkringskassesystem
 • Ansvarsförsäkring. Ordnars det genom arbetsgivaren?
 • Egen försäkring?
 • Ersättning vid skada i arbetet?
 • Gäller sjukvårdsförsäkring vid dödsfall?
 • Pensionsvillkor: Vad får du ta med dig? Hur kan du hålla koll på dina pengar här hemma? Kolla med Försäkringskassan.
 • Vilka arbetsuppgifter ingår i arbetet? Finns det en tydlig arbetsbeskrivning?
 • Hur lång är arbetstiden per dag och vecka?
 • Arbetsfria dagar per vecka och år samt helgdagar?

Ersättningar.

 • Vilka ersättningar utgår utöver lönen?
 • Ersättning för obekväm arbetstid?
 • Ersättning för övertid?
 • Ersättning för jour och beredskap?
 • Hur lång semester får du? Semesterersättning?
 • Ordnar arbetsgivaren bostad? Var är den i så fall belägen i förhållande till arbetsplatsen och hur är den beskattad?
 • Betalar arbetsgivaren resorna till och från hemmet i Sverige?
 • Hur mycket bagage ingår i resekostnaderna?
 • Kontraktstid för anställningen?
 • Antal betalda hemresor under kontraktstiden? Hur många gånger per år?
 • Vad händer vid ej planerad hemresa under kontraktstiden? Om du måste bryta kontraktet i förtid?

Tänk också på att den erfarenhet du får under ditt utlandsarbete ska löna sig när du kommer åter. Därför är det viktigt att få med sig intyg, betyg och referenser från utlandsarbetet med sig hem.

På regeringens webbplats hittar du kontaktinformation till svenska ambassader och konsulat, samt allmänna råd inför utlandsvistelse.

Yrkesinternationalerna

En annan hjälp på vägen till att etablera sig i ett nytt land kan vara någon av yrkesinternationalerna. En yrkesinternational är en internationell branschorganisation.  

De yrkesinternationaler som kan vara aktuella är:

 • International Confederation of Midwives
 • International Council of Nurses Associations
 • International Society of Radiographers & Radiological
 • Technologists och International Federation of Biomedical Laboratory Science.