När du startar ett nytt företag är det mycket du behöver tänka igenom. Affärsplanen och affärsidén behöver formuleras, marknaden behöver undersökas och företaget ska registreras. Här är en checklista som hjälper dig en bit på vägen.

När du startar ett nytt företag finns många formaliteter som behöver bli rätt och mycket praktiskt att tänka på.

Affärsidé och affärsplan

Tänk igenom och formulera din affärsidé. Skriv enkelt så att alla kan förstå. Vad ska du göra? Hur ska du göra det? Hur ska du tjäna pengar? Det är tre viktiga frågor att besvara när du bestämmer dig för en affärsidé.

Affärsplanen är främst till för din egen skull, men den är bra att ha när du till exempel ska söka banklån.

Följande delar bör ingå i din affärsplan:

 • Affärsidén
 • Beskrivning av den tjänst/produkt som du ska sälja
 • Beskrivning av din målgrupp: vilka kunder har du tänkt dig och var finns de?
 • De fördelar du har jämfört med dina konkurrenter
 • Målen för din verksamhet
 • En beskrivning av hur du tror att det kommer att gå för ditt företag den första tiden

Marknaden, konkurrenter och försäljning

För att kunna marknadsföra och sälja din tjänst/produkt på ett framgångsrikt sätt behöver du vara väl förberedd:

 • Undersök dina konkurrenter, deras tjänster/produkter och deras marknadsföring.
 • Räkna ut ditt pris – var säker på att du sätter rätt pris. Dumpa inte marknaden.
 • Berätta så tydligt som möjligt vad du kan hjälpa kunderna med och formulera argument om varför kunderna ska köpa av just dig och inte av en konkurrent – vad är unikt med det du erbjuder?
 • Undersök vilka kanaler som är strategiskt smartast att använda för att nå potentiella kunder.
 • Kom ihåg att nöjda kunder är den bästa reklamen för företaget. Att skapa goda relationer och att om möjligt nätverka med andra företagare är viktigt när du startar en ny verksamhet. Glöm inte att du själv är en viktig reklam för företaget.
 • Och sist men inte minst: Våga sälja! Väldigt få produkter eller tjänster säljer sig själva. Genom att prioritera försäljning har du goda förutsättningar att lyckas.

Företagsnamn, företagsform, företagsregistrering

 • Hitta ett bra företagsnamn. Gärna så enkelt som möjligt så att det är lätt att lägga på minnet.
 • Jämför företagsformer på Bolagsverkets webbplats och tänk igenom vilket som passar dig.
 • Registrera företaget via bolagsverkets webbplats. Här kan du skicka in din registrering av företaget och ansöka om F eller FA skattsedel.
 • Du kan också ansöka om F eller FA skattesedel via skatteverkets webbplats.
 • Registreringen av företaget kan ta någon vecka och handläggare från Bolagsverket och Skatteverket kan höra av sig med frågor och förtydliganden. Avvakta med trycksaker och visitkort till dess du fått godkännande av bolagsverket och skatteverket.

Grafisk profil och webbplats

 • Skaffa en bra adress för din webbplats. Boka gärna in domännamn, webbadress på det företagsnamn du vill registrera så snart du bestämt dig för namnet. Avvakta inte Bolagsverkets besked. Det finns flera olika domänwebbplatser där du kan pröva dig fram med olika namn och göra prisjämförelser. Några sådana webbplatser är Loopia.se, Svenskadomaner.se och One.com.
 • Börja med en enkel webbplats med få sidor som du kontinuerligt håller uppdaterade.
 • Ordna en e-postadress för företaget, helst med samma namn som webbadressen.
 • Ta hjälp av en grafisk formgivare med att ta fram en grafisk profil för ditt företag. Den kan till en början vara mycket enkel och innehålla en logotyp, val av profilfärg(er) och typsnitt. Bra att ha från start är en skylt (till dörr och/eller fasad) och visitkort. Vid behov kan du utöka med exempelvis brevpapper, mall för annons, mall för broschyr, med mera.

Budget, lönsamhet, bokföring, redovisning och revision

 • Gör en ordentlig startkalkyl så du vet att du klarar utgifterna den första tiden. Det kan dröja månader innan du kan skicka din första faktura.
 • Gör en likviditets- och resultatbudget – gärna i två varianter: en optimistisk och en pessimistisk.
 • Var kostnadsmedveten.
 • Bestäm vem som ska sköta den löpande redovisningen, du själv eller en konsult.
 • Vem frågar du om råd? Välj en konsult/revisor som kan engagera sig i din verksamhet.
 • Se till att ha koll på bokföringen. Den ska vara korrekt redan från början.

Bank och finansiering

 • Vilka finansieringsmöjligheter har du? Kolla med olika banker och jämför.
 • Presentera din affärsplan och var förberedd i mötet med banken.
 • Banken lånar ut pengar mot säkerhet. Du kan behöva söka andra vägar för att låna pengar. Almi har vissa lån för företagsstarter.

Skatter och avgifter

 • Ta reda på vilka skatter och avgifter som gäller för ditt företag. Börja med att ta kontakt med Skatteverket.
 • Ansök om F-skattsedel eller FA skattsedel hos Skatteverket eller via Bolagsverket i samband med att du registrerar ditt företag.
 • Ta reda på hur momsen fungerar.

Miljöfarligt avfall, säkerhet och medicintekniska produkter

Hantering av läkemedel och användning av medicinteknisk utrustning innebär ofta att du får särskild avfallshantering inom vård – omsorgsverksamheten.

Kontakta din kommun eller länsstyrelse för mer information om miljöfarlig verksamhet. Du hittar också värdefull information på olika myndigheters webbplatser.

Socialstyrelsen

Om du i din verksamhet använder medicintekniska produkter och ordinerar vårdtagare att använda dem har du ett ansvar för att dessa är säker. På Socialstyrelsens webbplats hittar du information om bland annat:

 • Transport av miljöfarliga prover.
 • Patientsäkerhet.
 • Föreskrift om medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket utövar tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare. På Läkemedelsverkets webbplats finns Föreskrift (2003:11) om medicintekniska produkter.

Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket

På den gemensamma webbplatsen, www.verksamt.se, finns information om miljöfarlig verksamhet och brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

På webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hittar du bland annat:

 • Föreskrift om smittförande avfall
 • Föreskrift om hantering av biologiskt avfall

Företagsförsäkring och patientförsäkring

Starta inte företaget utan att ha företagsförsäkringar och kontrollera om du behöver en patientförsäkring.

Folksams webbplats hittar du mer information om företagsförsäkringar. Som medlem i Vårdförbundet får du 20 procents rabatt på Folksams försäkringar.

Om du har ingått avtal med en offentlig beställare är det beställaren som ska inneha patientförsäkring. Annars måste du enligt lag ha en patientförsäkring, så att vårdtagaren kan få ersättning vid eventuell skada. Som privatpraktiserande vårdgivare tecknar du försäkringen hos något av de privata försäkringsbolagen.

Avtal och kollektivavtal

Det är viktigt att ha rätt avtal. Gör skriftliga överenskommelser och ta råd av experter.

 • Är ni flera som startar företag tillsammans, så skriv ett kompanjonsavtal.
 • Om du anställer, tänk igenom vad som ska regleras i anställningsavtal och kollektivavtal. Kontakta gärna Vårdförbundet för råd.

Anmäl till vårdgivarregistret

Enligt Patiensäkerhetslagen (2010:1369) och enligt förordning SOSFS 2013:18 ska anmälan till vårdgivareregistret göras av den som inte sedan tidigare bedriver verksamhet inom detta område. Anmälan görs hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Observera att detta inte är någon ansökan om tillstånd för verksamhet utan en anmälan till ett register.

Råd och stöd vid företagsstart

Vill du ha råd och stöd inför starten av ditt företag ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 så hjälper vi dig vidare och får kontakt med någon av NyföretagarCentrums företagsrådgivare som är specialiserade inom vård och omsorg.  Eller ställ din fråga via vårt webbformulär