Mötesplats företagare: Vårdens alla problem är möjligheter för innovation!

Företagsmedlemmarna växer och blir fler. Hur kan Vårdförbundet arbeta för att du ska få bättre villkor och möjligheter? Hur kan företagandet i vården förbättras? Den 20 april 2018 bjöd Vårdförbundet in till en dag fylld av inspiration, ny kunskap och dialog.

Mona Abou-Jieb Broshammar är den som till juni 2018 varit Vårdförbundets verksamhetsansvarig för företagsamhet och innovation och det var Mona som höll i trådarna när utbildningsdagen ”Företagsamhet och innovation i vården” anordnades på Vårdförbundets kansli i Stockholm

Det finns ett ökat intresse för innovation och att starta eget inom vården, vilket syntes på antalet deltagare under dagen. 

Deltagarna på nätverksträffen den 20 april.

"Crossnetwork"

Syftet med utbildningsdagen var inte bara att deltagarna skulle få med sig ny och fördjupad kunskap utan även att skapa dialog. Ledordet för dagen var ”crossnetworka” och målet vid dagens slut var att man skulle gå hem med 10-20 nya visitkort.

Under presentationen visade det sig att kvinnohälsa är ett område som många väljer att satsa på. Andra områden var äldreomsorg, förebyggande hälsovård/livskvalité, frigöra vårdplatser, glesbygdsproblematiken, utnyttja specialistutbildningar, digital plattform om idéer i vården, babysim/rehabsim.

Det fanns även deltagare som inte hittat sin nisch än men som hade många idéer och tankar.  

Fyra föreläsare gav en mix av inspiration och kunskap

Fyra föreläsare var inbjudna för att bidra till inspiration och kunskap. Mona bidrog också med en egen del där hon informerade om sådant som är bra att veta när man startar eget företag, bland annat hur man fakturerar och vilka försäkringar som är bra att ha. 

Elisabeth Sannas

Elisabeth Sannas från Nyföretagarcentrum gav värdefulla tips om hur du kan tänka för att bestämma dig för en affärsidé. Den kanske största trenden inom innovation i vården just nu är den digitaliseringsvåg som sveper in över vårt samhälle. Digitaliseringen tar över mer och mer vilket även speglar situationen i vården.

Två andra trender är hälsoindustrin, med många projekt som fokuserar hälsa och egenvård, och "nischningstrenden", det vill säga man väljer en sjukdom eller område som man fokuserar på, exempelvis diabetes eller astma.

Linda Swirtun

Linda Swirtun från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, gav tips om hur du enkelt kan söka de utlysningar som Vinnova erbjuder. En utlysning är ett finansiellt stöd som ges till projekt som kan bidra till förbättringar i samhället.

Linda tog även upp artificiell intelligens som ett geombrott inom innovation och digital hälsa och gav några exempel på AI-projekt som Vinnova finansierat: ett självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten, tidig upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdom baserat på ögonrörelseanalys, hantering av stress och kognition vid stressjukdomar i form av en AI-baserad digital coach för ett hållbart liv.

Jenny Engström

Jenny Engström från Dialogmakarna var inbjuden för att fokusera ämnet upphandlingar. Hon gick igenom grundläggande fakta om upphandlingar, till exempel skillnaden mellan direktupphandling där det inte finns några krav på att på annonsera och vanlig upphandling. Jenny prtatade även om avtalstexter och avtalsvillkor och poängterat vikten av att ha koll på vad som faktiskt står i kontrakt och avtalstexter så man vet vad det är man köper.

Hur man vinner upphandlingar i vården? Enligt Jenny genom att:

  • ha rätt marknadsföring 
  • se nya innovationsmöjligheter för en förbättrad vård
  • tänka att en produkt är en tjänst
  • göra sig känd där man vill verka
  • skapa rätt kontakter och skaffa information
  • använda alternativa kontaktvägar såsom Vinnova
  • strunta i förkortningar och krångliga termer och istället förstå affären

Gunilla George

Gunilla George är Vårdförbundets ordförande för avdelning Stockholm. Gunilla tog bland annat upp vad som händer om det blir konflikt och arbetsgivare och arbetstagare är med i samma fackförbund.