Här finns Vårdförbundets logotyp att ladda ner för användning digitalt (färginställning RGB, filformat png). Att användas för exempelvis webb, powerpoints och pdf:er. I alla sammanhang där det är möjligt ska vår logotyp ha formatet vit text på blå platta.