I idéprogrammen berättar vi vad Vårdförbundet står för, vilken utveckling och framtid vi vill se för samhället, hälso- och sjukvården, arbetsplatsen och individen. Här kan du läsa om det vi brinner och arbetar för.

I Vårdförbundet vision beskrivs vår övergripande berättelse om den framtid vi vill leva och verka i – allt ifrån samhället till hälso- och sjukvården, arbetsplatsen och individen.

Övriga idéprogram tar upp olika delar av detta. Dessa kan du hitta nedan.

Samhället

Hälso- och sjukvården

Arbetsplatsen

  • Idéprogrammet Våra yrken och i en hälsosam vårdmiljö fokuserar på hälso- och sjukvårdens arbetsvillkor. Hur vi bland annat genom samverkan och förebyggande arbetsmiljöarbete vill förbättra villkoren.
  • Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö beskriver hur vi genom samverkan, ledning och organisering, säkerhetskultur, hälsosamma arbetstider och kunskapsutveckling vill skapa en bättre arbetsmiljö och därigenom också ett bättre vårdmiljö.

Individen