Gruppbild på förbundsvalberedningen

Förbundsvalberedningens uppdrag är att mellan kongresser förbereda valen av förbundsstyrelse, revisorer och avtalsråd.

Förbundsvalberedningen är vald av Vårdförbundets kongress och kan bestå av sex till tio ledamöter. Deras mandatperiod sammanfaller med kongressperioden och de sammanträder några gånger per år. De har ett nationellt uppdrag att förbereda valen av förbundsstyrelse, avtalsråd och förtroendevalda revisorer som ska genomföras på kongressen.

Uppdrag

Ur Vårdförbundets stadga:
Mellan kongresser och årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet.

Inför val som förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari samma år.

Förbundsvalberedningen genomför sitt uppdrag genom att följa förbundets verksamhet och föra löpande diskussioner med avdelningarna, revisorerna, avtalsrådet och förbundsstyrelsen.

Relaterade länkar