Nu finns en ny avdelning i Vårdförbundet - för dig som är anställd inom Stockholms stad. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till styrelsen.

Vad innebär det för dig som medlem att Stockholms stad blivit en egen avdelning?

  • Fokus och gemenskap. Tidigare tillhörde vi avdelning Stockholm, en stor avdelning med majoriteten medlemmar anställda inom regionen och slutenvården i Stockholm. Som egen avdelning kan vi fokusera på Stockholm Stads medlemmar. Vi kan specifikt arbeta med de frågor som rör oss och skapa en större gemenskap och bli starka tillsammans.
  • Kunskap om vår verksamhet. Vår kunskap och relationerna med arbetsgivaren kan fördjupas och du kan få hjälp och stöd av en organisation i Vårdförbundet som kan den verksamhet där du arbetar och de avtal som finns i organisationen.
  • Möjlighet att påverka det som berör dig. Med egen avdelning och styrelser får du rösträtt i avdelning Stockholms stad där vi driver de frågor som berör oss mest. Du kan inte delta i årsmötet i avdelning Stockholm då du inte längre är tillhör den. Du kommer att få inbjudan till årsmöte i avdelning Stockholms stad år 2021.
  • Rådgivning och stöd. Du kan alltid höra av dig till Vårdförbundet Direkt om du har en fråga eller fundering, 0771-420 420. Flera frågor kan de svara på direkt men de förmedlar kontakt med avdelningen vid behov.