En motion är en demokratisk rättighet och ett bra sätt att föra fram din åsikt på. Vad är viktigt för dig? Vill du påverka och har förslag på förbättringar?

En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

Kom ihåg att det såklart finns möjlighet för dig som medlem att lämna förslag till avdelningsstyrelsen året runt.

Så skriver du en tydlig motion

 • Skriv kort och tydligt.
 • Skriv titel på motionen.
 • Gå direkt till det du/ni vill föreslå.
 • Motivera kortfattat ditt/ert förslag.
 • Avsluta med yrkande i en eller flera att-satser som sammanfattar vad du/ni vill.
 • Skriv endast ett yrkande i varje att-sats. Styrelsens förslag till beslut om att anta eller avslå yrkandet utgår ifrån att-satserna.
 • Tänk på att varje att-sats ska kunna genomföras.
 • Är ett yrkande formulerat på ett sätt som går att genomföra eller som en åsikt?
 • Finns det någon särskild person som bör utföra yrkandet? Ta i så fall med det i motionen.
 • Tänk på att formulera yrkandena på ett sätt så att de blir röstningsbara med ett ja eller nej.
 • Behöver du hjälp med att formulera yrkandena? Ta gärna kontakt med en förtroendevald i avdelningsstyrelsen. 

Skicka in din motion senast 9 september

 

Skriv en motion till Vårdförbundet avdelning Capio

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande