Capio en egen avdelning i Vårdförbundet. Du som är medlem och arbetar inom Capio tillhör avdelning Capio, istället för din geografiskt lokala avdelning.

Vad innebär övergång från klubb till avdelning rent konkret för dig som medlem?

  • Kunskap om Capio. Du kan få hjälp och stöd av en organisation i Vårdförbundet som kan Capio som arbetsgivare och är väl bekanta med de avtal som finns med arbetsgivaren.
  • Rådgivning och stöd. Du kan alltid höra av dig till Vårdförbundets rådgivare om du har en fråga eller fundering, 0771-420 420. Flera frågor kan de svara på direkt men de förmedlar kontakt med avdelningen vid behov.
  • Riktade medlemsaktiviteter. Du som medlem kan alltid besöka de medlemsaktiviteter som Vårdförbundet anordnar, oavsett vilken avdelning som håller i dem.
  • Rösträtt i avdelning Capio. Du kan inte delta i din geografiska avdelnings årsmöte då du inte längre är medlem i den och inte har rösträtt där. 
  • Utbildningar och aktiviteter för privat sektor. Utbildningar och aktiviteter anpassat för privat sektor och de avtalen som gäller där.

Kontakta styrelsen i avdelning Capio

AKTUELLT