Vårdförbundets förbundsordförande heter Sineva Ribeiro och är sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Sineva valdes till förbundsordförande av kongressen 2011 och blev omvald 2014 samt 2018.

Hej!
Jag heter Sineva Ribeiro och är förbundsordförande för Vårdförbundet. Jag är legitimerad sjuksköterska och har en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad.

Jag arbetar stenhårt för att Vårdförbundet ska vara en stark röst i samhällsdebatten. För att kunna erövra erövra den starka ställning och de goda villkor som våra livsviktiga yrken förtjänar bör vi synas och höras. 

Mitt fackliga engagemang inleddes 1994 på min dåvarande arbetsplats, kirurgin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Mina ledord som förtroendevald var redan då att det inte finns någon fråga på arbetsplatsen som inte är en facklig fråga. Tillsammans med kollegorna och vår chef fick vi till förändringar och förbättringar av vår vårdmiljö.

Bland annat var jag med om att starta och utveckla klinikens preoperativa mottagning. Vi gjorde också en satsning för att förbättra rollen för specialistutbildade och disputerade som arbetade kliniskt.

2002 blev jag vald till ordförande för den lokala klubben på Sahlgrenska och samtidigt fick jag förtroendeuppdrag för avdelningsstyrelsen i Västra Götaland. Där blev jag vald till vice ordförande 2006 för att två år senare bli avdelningsordförande. 2011 valdes jag av Vårdförbundets kongress till förbundsordförande.

Tillsammans med övriga förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet jobbar jag för en bättre vård och en jämlik hälsa i befolkningen. Jämställda löner, hälsosamma arbetstider och bra arbetsmiljö är viktiga villkorsfrågor som vi driver för alla medlemmar.

Jag tror att många unga idag tyvärr inte är medvetna om vilken viktig roll de fackliga organisationerna har för att vi ska kunna uppnå rättvisa löner och goda villkor i arbetslivet. Vi behöver vara många för att vara starka. Tillsammans kan vi påverka så att alla medlemmar får det bättre. Därför är ditt medlemskap viktigt – hela vägen från din tid som student inom något av våra fyra yrken, fram till din pension.

Mina föräldrar kom till Sverige från Portugal under början av 60-talet som arbetskraftsinvandrare. Att ha växt upp med två kulturer har präglat mig mycket och gjort mig till den jag är idag.

Jag brukar beskrivas som en färgstark, positiv och glad person. Det har jag stor nytta av i mitt arbete, både i möte med medlemmar och i samtal med makthavare och media. Jag älskar att möta människor i olika sammanhang.

Jag hoppas att du känner att Vårdförbundet driver de frågor som är viktiga för dig i din yrkesutövning och på din arbetsplats. Du är alltid välkommen att kontakta mig, eller viken annan förtroendevald som helst, om du har idéer, synpunkter eller frågor: sineva.ribeiro@vardforbundet.se.

Se filmen där Sineva Ribeiro berättar om varför hon blev sjuksköterska, om lön och villkor, arbetstider och ledarskap. 

Fakta Sineva Ribeiro

  • Född 1968 i Strömstad.
  • Bor i Göteborg.
  • Gift med Manuel.
  • Har två vuxna barn.
  • Legitimerad sjuksköterska sedan januari 1989.
  • Specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad sedan 1995.
  • Förtroendevald i Vårdförbundet sedan 1994.
  • Ordförande för avdelning Västra Götaland 2008-2011.
  • Förbundsordförande 2011 -