Utbildningar för förtroendevalda i Västra Götaland 2020

Här publicerar vi aktuella datum för de olika utbildningar vi erbjuder dig som är förtroendevald på arbetsplatsen. Alla utbildningar finns i Aktiviteter och utbildningar på hemsidan där du även anmäler dig.

Grundutbildning dag 1

20 januari - Göteborg

10 februari - Göteborg

9 mars - Göteborg

30 mars - Göteborg

27 april -Göteborg

25 maj - Göteborg

Grundutbildning dag 2-4

22-24 januari

18-20 februari

3-5 mars

15-17 april

21-23 april

5-7 maj

Temautbildningar

Arbetsmiljö:

16 mars Arbetsmiljö

18 mars Arbetsmiljö

7 april Arbetsmiljö

Påbyggnadsutbildning för förtroendevalda:

2 april Tema Eternellen

 

Nätverksträffar

 

Aktiviteter och utbildningar

Du hittar alla våra utbildningar, aktiviteter och webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar.