Välkommen på facklig utbildning i Västra Götaland

Här publicerar vi aktuella datum för de utbildningar vi erbjuder dig som är förtroendevald på arbetsplatsen.

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds Facklig grundutbildning. Utbildningen börjar med en introduktionsdag och fortsätter sedan via webbutbildningar och en handbok till ytterligare tre utbildningsdagar. Efter genomförd grundutbildning har du möjlighet att fylla på dina kunskaper med temautbildningar.

Förändringar under hösten

På grund av Covid19  har Vårdförbundet i Västra Götaland haft våra utbildningar digitalt via TEAMS. Men till senhösten har vi för avsikt att genomföra några av våra utbildningar på kansliet i Göteborg. Vi ser fram emot att träffas! 

Vi erbjuder en grundutbildning på totalt fyra dagar uppdelade på en introduktionsutbildning samt en tredagars grundutbildning.

Du kan även anmäla dig till fördjupningsutbildning med tema Arbetsmiljö. För att bli antagen till denna behöver du först ha slutfört Grundutbildning dag 2-4 (eller motsvarande äldre utbildning) eftersom du behöver den grundläggande kunskap i arbetsmiljö som du får i den.

Nytt för hösten är att vår arbetsmiljöutbildning blir två dagar lång. Dels en dags djupdykning i lagar och förordningar som styr vår arbetsmiljö, dels en case-baserad dag där du får använda dina kunskaper praktiskt tillsammans med de andra kursdeltagarna. Du  som under året har gått Vårdförbundets TEMA-utbildning i arbetsmiljö har tillgodogjort dig dag ett. Tillfällen kommer under hösten för dig,  att komplettera med dag två.

Utbildningar 2021

Grundutbildning dag 1 

Grundutbildning dag 2-4

Arbetsmiljöutbildning 2-dagars med Case 

Arbetsmiljöutbildning Case  - kompletteringsdag för dig som gått temautbildning arbetsmiljö 2020/2021

Vår målsättning är att utbildningen ska genomföras fysiskt men vi förhåller oss givetvis till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Inflytandeutbildning - För dig som sitter i MBL och samverkansforum

Vår målsättning är att utbildningen ska genomföras fysiskt men vi förhåller oss givetvis till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Har du frågor kring de fackliga utbildningarna är du välkommen att kontakta studiesamordnare.vg@vardforbundet.se 

Varmt välkommen att anmäla dig!

Aktiviteter och utbildningar

Du hittar alla våra utbildningar, aktiviteter och webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar.