Utbildningar för förtroendevalda i Västra Götaland

Välkommen på facklig utbildning i Västra Götaland

Här publicerar vi aktuella datum för de utbildningar vi erbjuder dig som är förtroendevald på arbetsplatsen.

Kunskap är en förutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds Facklig grundutbildning. Utbildningen börjar med en introduktionsdag och fortsätter sedan via webbutbildningar och en handbok till ytterligare tre utbildningsdagar. Efter genomförd grundutbildning har du möjlighet att fylla på dina kunskaper med temautbildningar.

Förändringar på grund av pandemin

På grund av utvecklingen av Covid19 i regionen har Vårdförbundet i Västra Götaland valt att ställa in samtliga fysiska utbildningar och istället ge våra utbildningar digitalt via TEAMS.

Vi erbjuder en grundutbildning på totalt fyra dagar uppdelade på en introduktionsutbildning samt en tredagars grundutbildning.

Du kan även anmäla dig till fördjupningsutbildning med tema Arbetsmiljö. För att bli antagen till denna behöver du först ha slutfört Grundutbildning dag 2-4 (eller motsvarande äldre utbildning) eftersom du behöver den grundläggande kunskap i arbetsmiljö som du får i den.

Utbildningar 2021

Grundutbildning dag 1 

Grundutbildning dag 2-4 

Temautbildning - arbetsmiljö

Har du frågor kring de fackliga utbildningarna är du välkommen att kontakta studiesamordnare.vg@vardforbundet.se 

Varmt välkommen att anmäla dig!

Aktiviteter och utbildningar

Du hittar alla våra utbildningar, aktiviteter och webbutbildningar i Aktiviteter och utbildningar.