Arbetstidsforum

Välkommen till Vårdförbundet avdelning Västra Götalands arbetstidsforum. Här hittar du samlad information om Vårdförbundets idéer och mål för hälsosamma arbetstider samt om det pågående lokala arbetet kring arbetstider i avdelning Västra Götaland

Vårdförbundets politik

Vårdförbundet arbetar för att alla medlemmar ska ha rimliga villkor och bra ersättning för arbete dygnets alla timmar.

Avtalsråd

På kongressen i maj 2014 beslutades att Vårdförbundet ska införa ett avtalsråd. Rådets roll är att vara rådgivande till förbundsstyrelsen vid utvecklingen av nationella kollektivavtal.

Avdelningsstyrelsens strategi i arbetstidsfrågan våren 2012 beslutade Vårdförbundet avdelning Västra Götaland att skapa en enhetlig strategi i avdelningen som skulle stödja de nationella avtalsförhandlingarna.

Arbetet med arbetstiden i Västra Götaland är nu inne i en fas där det lokala arbetet skall stödja det nationella på ett mer aktivt sätt än tidigare.

Har du själv som förtroendevald eller medlem nyheter eller information i en arbetstidsfråga som kan vara av intresse får du gärna höra av dig.

Vad kan du göra på din arbetsplats?

Nedan hittar du handgripliga råd och tips för det egna arbetet med arbetstider. Här finns länkar till material som kan vara bra vid medlemsträffar och för information till dina arbetskamrater. Du kan också använda dig av 100-kronan för någon bra aktivitet på din arbetsplats.

Forskningsunderlag

Det forskningsunderlag som ligger till grund för mycket av Vårdförbundets politik gällande arbetstider finns att läsa i Stressforskningsrapport nr 322.

Lagar och kollektivavtal

Kontakt

Kontaktuppgifter till fackexpeditioner, förtroendevalda samordnare och styrelsens kontaktpersoner för Västra Götalands 49 kommuner, Västra Götalandsregionen och privat verksamhet. Till kontakter Västra Götaland.